Turinio auditas

69%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-19 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Google maps
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti
 

Vaiva
2 2024-05-19 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Mokykla parašė: gyvenimo aprašymo (CV) -  Romai Končiuvienei neteikiama
Mokykla parašė: pareigybės aprašai neteikiami - Direktoriaus pavaduotojoms, ūkvedei.

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Mokykla parašė: nuotraukas - buhalterės neteikiama.
Mokykla parašė: pareigybės aprašus - buhalterės ir sekretorės neteikiama.

Vaiva
4 2024-05-19 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
260 2024-05-19 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Vaiva
6 2024-05-19 Struktūra ir kontaktai Neutrali Vaiva
7 2024-05-19 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
8 2024-05-19 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
9 2024-05-19 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
11 2024-05-19 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai 

Vaiva
12 2024-05-19 Pasiekimai Neutrali Vaiva
18 2024-05-19 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Jeigu turite - būrelių aprašymus.
 

Vaiva
19 2024-05-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Vaiva
21 2024-05-19 Psichologas Bendrieji reikalavimai Vaiva
22 2024-05-19 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Vaiva
23 2024-05-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Vaiva
27 2024-05-19 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Vaiva
28 2024-05-19 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Vaiva
30 2024-05-19 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Vaiva
32 2024-05-19 1,2% parama Neutrali Vaiva
34 2024-05-19 Ugdymas Neutrali Vaiva
35 2024-05-19 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Vaiva
41 2024-05-19 Projektinė veikla Neutrali Vaiva
43 2024-05-19 Aktualu mokiniams Neutrali Vaiva
44 2024-05-19 Aktualu mokytojams Neutrali Vaiva
45 2024-05-19 Aktualu tėvams Neutrali Vaiva
46 2024-05-19 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
47 2024-05-19 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Vaiva
52 2024-05-19 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
53 2024-05-19 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Reikia pateikti visų dirbančiųjų gimnazijoje darbo užmokestį pagal lentelę.

Vaiva
54 2024-05-19 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Mokykla parašė: Nėra

Vaiva
55 2024-05-19 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Vaiva
56 2024-05-19 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
62 2024-05-19 Gimnazija Neutrali Vaiva
63 2024-05-19 Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Vaiva
64 2024-05-19 Gimnazijos himnas Neutrali Vaiva
68 2024-05-19 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Vaiva
74 2024-05-19 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mokykla parašė: Mūsų svetainėje yra patalpinti logotipai, kurie mums reikalingi.

Vaiva
77 2024-05-19 Versija neįgaliesiems Neutrali Vaiva
78 2024-05-19 Svetainės medis Neutrali Vaiva
79 2024-05-19 Apie gimnaziją Neutrali Vaiva
81 2024-05-19 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
82 2024-05-19 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Vaiva
83 2024-05-19 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Vaiva
86 2024-05-19 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Vaiva
87 2024-05-19 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
104 2024-05-19 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Vaiva
107 2024-05-19 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
114 2024-05-19 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mokykla parašė: Neteikiami

Vaiva
115 2024-05-19 Gimnazijos simboliai Neutrali Vaiva
116 2024-05-19 Tradiciniai renginiai Neutrali Vaiva
118 2024-05-19 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Vaiva
123 2024-05-19 Bendradarbiavimas Neutrali Vaiva
129 2024-05-19 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Vaiva
130 2024-05-19 Slapukų politika Neutrali Vaiva
133 2024-05-19 Ugdymo aplinka Neutrali Vaiva
134 2024-05-19 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Vaiva
145 2024-05-19 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Vaiva
155 2024-05-19 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Vaiva
156 2024-05-19 Turinio auditas Neutrali Vaiva
160 2024-05-19 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Vaiva
161 2024-05-19 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ pateikite asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Vaiva
162 2024-05-19 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
163 2024-05-19 Savivalda Neutrali Vaiva
165 2024-05-19 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Vaiva
166 2024-05-19 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Vaiva
168 2024-05-19 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mokykla parašė: Neteikia

Vaiva
170 2024-05-19 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai Vaiva
171 2024-05-19 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Vaiva
172 2024-05-19 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
174 2024-05-19 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
175 2024-05-19 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mokykla parašė: Ne

Vaiva
176 2024-05-19 Gimnazijos muziejus Neutrali Vaiva
177 2024-05-19 Gimnazijos tradicijos Neutrali Vaiva
179 2024-05-19 Gimnazistams Neutrali Vaiva
180 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2019-2020 m. m.) Neutrali Vaiva
181 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2020-2021 m. m.) Neutrali Vaiva
182 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2018-2019 m. m.) Neutrali Vaiva
183 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2017-2018 m. m.) Neutrali Vaiva
185 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2016-2017 m. m.) Neutrali Vaiva
186 2024-05-19 Olimpiadų grafikas Neutrali Vaiva
189 2024-05-19 Bibliotekos tvarkos taisyklės Neutrali Vaiva
190 2024-05-19 Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose, pasiektus laimėjimus 2022–2023 m. m. Neutrali Vaiva
191 2024-05-19 MEPA Neutrali Vaiva
192 2024-05-19 Sveikata Neutrali Vaiva
193 2024-05-19 Kvietimas nemokamai dalyvauti svorio korekcijos programoje Neutrali Vaiva
194 2024-05-19 Sveika mityba Neutrali Vaiva
195 2024-05-19 Ką valgyti susirgus? Neutrali Vaiva
196 2024-05-19 Fizinis aktyvumas Neutrali Vaiva
197 2024-05-19 Psichinė sveikata Neutrali Vaiva
198 2024-05-19 Užkrečiamos ligos Neutrali Vaiva
199 2024-05-19 Žalingi įpročiai Neutrali Vaiva
200 2024-05-19 Aplinkos sveikata Neutrali Vaiva
201 2024-05-19 Traumos Neutrali Vaiva
202 2024-05-19 Veikla 2019-2023 m. m. Neutrali Vaiva
205 2024-05-19 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Vaiva
206 2024-05-19 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Vaiva
207 2024-05-19 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Vaiva
208 2024-05-19 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Vaiva
209 2024-05-19 Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas Neutrali Vaiva
210 2024-05-19 Pagrindinis ugdymas Neutrali Vaiva
211 2024-05-19 Erasmus+ Neutrali Vaiva
212 2024-05-19 Vizitai Neutrali Vaiva
213 2024-05-19 Pirmasis koordinatorių susitikimas Estijoje spalio 18-22d. Neutrali Vaiva
214 2024-05-19 Antrasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Italijoje sausio 29-vasario 4 d. Neutrali Vaiva
215 2024-05-19 Trečiasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lenkijoje gegužės 21-28 d. Neutrali Vaiva
216 2024-05-19 Ketvirtasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Portugalijoje rugsėjo 24-30 d. Neutrali Vaiva
217 2024-05-19 Penktasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lietuvoje sausio 21-27 d. Neutrali Vaiva
218 2024-05-19 Šeštasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Estijoje balandžio 15-21 d. Neutrali Vaiva
219 2024-05-19 Erasmus+ (KA122) Neutrali Vaiva
220 2024-05-19 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Vaiva
221 2024-05-19 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Vaiva
234 2024-05-19 Pamoka apie lygias galimybes Rekomendacija Vaiva
245 2024-05-19 Paskaita Ventos progimnazijoje Neutrali Vaiva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-05-19 Tarptautiniai projektai arba mobilumo vizitas Turkijoje Neutrali Vaiva
257 2024-05-19 Erasmus + programos galimybės: gabijiečių vizitas Kroatijoje Neutrali Vaiva
258 2024-05-19 Skaitmeninė knyga – skaitmeninis vadovas (projektinių veiklų santrauka) Neutrali Vaiva
259 2024-05-19 Mokinių Vlogai: projektinės veiklos ir įspūdžiai mobilumų metu Neutrali Vaiva
261 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2022-2023 m. m.) Neutrali Vaiva
263 2024-05-19 Mokinių prezidentas Neutrali Vaiva
264 2024-05-19 2022 - 2023 m. m. Neutrali Vaiva
265 2024-05-19 2023 - 2024 m. m. Neutrali Vaiva
266 2024-05-19 Gabijos gimnazijos Mepa ambasadoriai susitiko su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola Neutrali Vaiva
270 2024-05-19 Gruodžio 15-tą dieną gimnazijos MEPA komanda pakvietė mokinius žiūrėti filmą "Sufražistė" Neutrali Vaiva
271 2024-05-19 Gruodžio 14-tą dieną, gimnazijos MEPA komanda pirmokams pristatė visuotinę žmogaus teisių deklaraciją Neutrali Vaiva
272 2024-05-19 Mūsų šaunioji MEPA komanda mėgaujasi Prancūzija Neutrali Vaiva
273 2024-05-19 Spalio 26 d. gimnazijos #mepa komanda pakvietė žiūrėti ,,Nepatogaus kino” rodomą filmą ,,Žurnalisto nužudymas” Neutrali Vaiva
274 2024-05-19 Kalbų diena Neutrali Vaiva
275 2024-05-19 MEPA komanda surengė Protų mūšį, kurio tema „2023 - Europos įgūdžių metai“ Neutrali Vaiva
276 2024-05-19 Praėjusių metų aptarimas ir ateities planai Neutrali Vaiva
277 2024-05-19 Mūsų MEPA komandos nariai apdovanoti išvyka į Europos Parlamentą Strasbūre Neutrali Vaiva
278 2024-05-19 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Vaiva
279 2024-05-19 Diskusija su Europos Parlamento nariu Liudu Mažyliu Neutrali Vaiva
280 2024-05-19 MEPA komanda kartu su visa gimnazijos bendruomene šventė Lietuvos 106-ąjį gimtadienį Neutrali Vaiva
281 2024-05-19 Mažeikių Gabijos gimnazijos MEPA komanda sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Neutrali Vaiva
282 2024-05-19 Gabijos MEPA komanda Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykusiame renginyje „Kam ir kodėl reikia mokytis, jei yra dirbtinis intelektas?" Neutrali Vaiva
283 2024-05-19 Susitikimas su Merkelio Račkausko gimnazijos MEPA komanda Neutrali Vaiva
284 2024-05-19 LR užsienio reikalų ministerijos projekto „Atgal į mokyklą“ renginys su Evelina Grušaite iš URM Neutrali Vaiva
285 2024-05-19 Gabijiečiai, jaunieji MEPA ambasadoriai, susitikime su LR Prezidentu Gitanu Nausėda! Neutrali Vaiva
286 2024-05-19 Mūsų gimnazijos MEPA dalyvauja #eyevilnius! Neutrali Vaiva
287 2024-05-19 Europos dienai bei Europos Parlamento rinkimams paminėti - susitikimas su Europos Parlamento nariu, profesoriumi Liudu Mažyliu Neutrali Vaiva
288 2024-05-19 MEPA gabijiečiai dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos organizuotoje diskusijoje su Europos Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi Neutrali Vaiva
289 2024-05-19 Mepa gabijiečiai švenčia Europos dieną! Neutrali Vaiva
224 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2021-2022 m. m.) Neutrali Vaiva
225 2024-05-19 Gimnazistai Neutrali Vaiva
228 2024-05-19 Prie Europos stalo Neutrali Vaiva
232 2024-05-19 Kovas – lygių galimybių mėnuo Neutrali Vaiva
233 2024-05-19 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Neutrali Vaiva
235 2024-05-19 Tolerancijos diena Mažeikių Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva
236 2024-05-19 Vasario 16-oji Neutrali Vaiva
237 2024-05-19 Vyresnioji ambasadorė mokytojų seminare Briuselyje Neutrali Vaiva
238 2024-05-19 Viktorina Europos diena Neutrali Vaiva
242 2024-05-19 Gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena Neutrali Vaiva
243 2024-05-19 Paskaita Gabijos Gimnazijoje Neutrali Vaiva
244 2024-05-19 Paskaita Pavasario progimnazijoje Neutrali Vaiva
246 2024-05-19 Projektas ,,Atgal į mokyklą”: pamoka apie ES ir diplomatiją Neutrali Vaiva
248 2024-05-19 Projektinės veiklos: Mažeikių miesto pristatymas Neutrali Vaiva
249 2024-05-19 Tarptautinių projektų PRIVALUMAI arba KODĖL verta dalyvauti ERASMUS+ programose Neutrali Vaiva
250 2024-05-19 Projektinės veiklos: Gabijos gimnazijos pristatymas Neutrali Vaiva
251 2024-05-19 Mobilumo vizitas Turkijoje: neįkainojamos patirtys ir pamokos Neutrali Vaiva
252 2024-05-19 Projekto „esafer generation Z“ partnerių viešnagė Gabijos gimnazijoje. Minime „Europos Kalbų dieną“ Neutrali Vaiva
253 2024-05-19 Vietos bendruomenės informavimas. Darbo grupės sudarymas. Neutrali Vaiva
254 2024-05-19 KA1 mokymai „Stop patyčiom ir elektroninėm patyčiom mokyklose“ Malagoje, Ispanijoje Neutrali Vaiva
255 2024-05-19 Tarptautinis projektas KA122 Erasmus + „esafer generation Z“ Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-05-19 Tarptautiniai projektai arba mobilumo vizitas Turkijoje Neutrali Vaiva
1 2024-05-19 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Google maps
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti
 

Vaiva
257 2024-05-19 Erasmus + programos galimybės: gabijiečių vizitas Kroatijoje Neutrali Vaiva
2 2024-05-19 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Mokykla parašė: gyvenimo aprašymo (CV) -  Romai Končiuvienei neteikiama
Mokykla parašė: pareigybės aprašai neteikiami - Direktoriaus pavaduotojoms, ūkvedei.

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Mokykla parašė: nuotraukas - buhalterės neteikiama.
Mokykla parašė: pareigybės aprašus - buhalterės ir sekretorės neteikiama.

Vaiva
258 2024-05-19 Skaitmeninė knyga – skaitmeninis vadovas (projektinių veiklų santrauka) Neutrali Vaiva
259 2024-05-19 Mokinių Vlogai: projektinės veiklos ir įspūdžiai mobilumų metu Neutrali Vaiva
4 2024-05-19 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
260 2024-05-19 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Vaiva
261 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2022-2023 m. m.) Neutrali Vaiva
6 2024-05-19 Struktūra ir kontaktai Neutrali Vaiva
7 2024-05-19 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
263 2024-05-19 Mokinių prezidentas Neutrali Vaiva
8 2024-05-19 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
264 2024-05-19 2022 - 2023 m. m. Neutrali Vaiva
9 2024-05-19 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
265 2024-05-19 2023 - 2024 m. m. Neutrali Vaiva
266 2024-05-19 Gabijos gimnazijos Mepa ambasadoriai susitiko su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola Neutrali Vaiva
11 2024-05-19 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai 

Vaiva
12 2024-05-19 Pasiekimai Neutrali Vaiva
270 2024-05-19 Gruodžio 15-tą dieną gimnazijos MEPA komanda pakvietė mokinius žiūrėti filmą "Sufražistė" Neutrali Vaiva
271 2024-05-19 Gruodžio 14-tą dieną, gimnazijos MEPA komanda pirmokams pristatė visuotinę žmogaus teisių deklaraciją Neutrali Vaiva
272 2024-05-19 Mūsų šaunioji MEPA komanda mėgaujasi Prancūzija Neutrali Vaiva
273 2024-05-19 Spalio 26 d. gimnazijos #mepa komanda pakvietė žiūrėti ,,Nepatogaus kino” rodomą filmą ,,Žurnalisto nužudymas” Neutrali Vaiva
18 2024-05-19 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Jeigu turite - būrelių aprašymus.
 

Vaiva
274 2024-05-19 Kalbų diena Neutrali Vaiva
19 2024-05-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Vaiva
275 2024-05-19 MEPA komanda surengė Protų mūšį, kurio tema „2023 - Europos įgūdžių metai“ Neutrali Vaiva
276 2024-05-19 Praėjusių metų aptarimas ir ateities planai Neutrali Vaiva
21 2024-05-19 Psichologas Bendrieji reikalavimai Vaiva
277 2024-05-19 Mūsų MEPA komandos nariai apdovanoti išvyka į Europos Parlamentą Strasbūre Neutrali Vaiva
22 2024-05-19 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Vaiva
278 2024-05-19 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Vaiva
23 2024-05-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Vaiva
279 2024-05-19 Diskusija su Europos Parlamento nariu Liudu Mažyliu Neutrali Vaiva
280 2024-05-19 MEPA komanda kartu su visa gimnazijos bendruomene šventė Lietuvos 106-ąjį gimtadienį Neutrali Vaiva
281 2024-05-19 Mažeikių Gabijos gimnazijos MEPA komanda sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Neutrali Vaiva
282 2024-05-19 Gabijos MEPA komanda Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykusiame renginyje „Kam ir kodėl reikia mokytis, jei yra dirbtinis intelektas?" Neutrali Vaiva
27 2024-05-19 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Vaiva
283 2024-05-19 Susitikimas su Merkelio Račkausko gimnazijos MEPA komanda Neutrali Vaiva
28 2024-05-19 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Vaiva
284 2024-05-19 LR užsienio reikalų ministerijos projekto „Atgal į mokyklą“ renginys su Evelina Grušaite iš URM Neutrali Vaiva
285 2024-05-19 Gabijiečiai, jaunieji MEPA ambasadoriai, susitikime su LR Prezidentu Gitanu Nausėda! Neutrali Vaiva
30 2024-05-19 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Vaiva
286 2024-05-19 Mūsų gimnazijos MEPA dalyvauja #eyevilnius! Neutrali Vaiva
287 2024-05-19 Europos dienai bei Europos Parlamento rinkimams paminėti - susitikimas su Europos Parlamento nariu, profesoriumi Liudu Mažyliu Neutrali Vaiva
32 2024-05-19 1,2% parama Neutrali Vaiva
288 2024-05-19 MEPA gabijiečiai dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos organizuotoje diskusijoje su Europos Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi Neutrali Vaiva
289 2024-05-19 Mepa gabijiečiai švenčia Europos dieną! Neutrali Vaiva
34 2024-05-19 Ugdymas Neutrali Vaiva
35 2024-05-19 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Vaiva
41 2024-05-19 Projektinė veikla Neutrali Vaiva
43 2024-05-19 Aktualu mokiniams Neutrali Vaiva
44 2024-05-19 Aktualu mokytojams Neutrali Vaiva
45 2024-05-19 Aktualu tėvams Neutrali Vaiva
46 2024-05-19 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
47 2024-05-19 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Vaiva
52 2024-05-19 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
53 2024-05-19 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Reikia pateikti visų dirbančiųjų gimnazijoje darbo užmokestį pagal lentelę.

Vaiva
54 2024-05-19 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Mokykla parašė: Nėra

Vaiva
55 2024-05-19 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Vaiva
56 2024-05-19 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
62 2024-05-19 Gimnazija Neutrali Vaiva
63 2024-05-19 Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Vaiva
64 2024-05-19 Gimnazijos himnas Neutrali Vaiva
68 2024-05-19 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Vaiva
74 2024-05-19 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mokykla parašė: Mūsų svetainėje yra patalpinti logotipai, kurie mums reikalingi.

Vaiva
77 2024-05-19 Versija neįgaliesiems Neutrali Vaiva
78 2024-05-19 Svetainės medis Neutrali Vaiva
79 2024-05-19 Apie gimnaziją Neutrali Vaiva
81 2024-05-19 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
82 2024-05-19 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Vaiva
83 2024-05-19 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Vaiva
86 2024-05-19 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Vaiva
87 2024-05-19 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
104 2024-05-19 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Vaiva
107 2024-05-19 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
114 2024-05-19 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mokykla parašė: Neteikiami

Vaiva
115 2024-05-19 Gimnazijos simboliai Neutrali Vaiva
116 2024-05-19 Tradiciniai renginiai Neutrali Vaiva
118 2024-05-19 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Vaiva
123 2024-05-19 Bendradarbiavimas Neutrali Vaiva
129 2024-05-19 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Vaiva
130 2024-05-19 Slapukų politika Neutrali Vaiva
133 2024-05-19 Ugdymo aplinka Neutrali Vaiva
134 2024-05-19 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Vaiva
145 2024-05-19 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Vaiva
155 2024-05-19 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Vaiva
156 2024-05-19 Turinio auditas Neutrali Vaiva
160 2024-05-19 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Vaiva
161 2024-05-19 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ pateikite asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Vaiva
162 2024-05-19 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
163 2024-05-19 Savivalda Neutrali Vaiva
165 2024-05-19 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Vaiva
166 2024-05-19 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Vaiva
168 2024-05-19 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mokykla parašė: Neteikia

Vaiva
170 2024-05-19 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai Vaiva
171 2024-05-19 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Vaiva
172 2024-05-19 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
174 2024-05-19 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
175 2024-05-19 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mokykla parašė: Ne

Vaiva
176 2024-05-19 Gimnazijos muziejus Neutrali Vaiva
177 2024-05-19 Gimnazijos tradicijos Neutrali Vaiva
179 2024-05-19 Gimnazistams Neutrali Vaiva
180 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2019-2020 m. m.) Neutrali Vaiva
181 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2020-2021 m. m.) Neutrali Vaiva
182 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2018-2019 m. m.) Neutrali Vaiva
183 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2017-2018 m. m.) Neutrali Vaiva
185 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2016-2017 m. m.) Neutrali Vaiva
186 2024-05-19 Olimpiadų grafikas Neutrali Vaiva
189 2024-05-19 Bibliotekos tvarkos taisyklės Neutrali Vaiva
190 2024-05-19 Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose, pasiektus laimėjimus 2022–2023 m. m. Neutrali Vaiva
191 2024-05-19 MEPA Neutrali Vaiva
192 2024-05-19 Sveikata Neutrali Vaiva
193 2024-05-19 Kvietimas nemokamai dalyvauti svorio korekcijos programoje Neutrali Vaiva
194 2024-05-19 Sveika mityba Neutrali Vaiva
195 2024-05-19 Ką valgyti susirgus? Neutrali Vaiva
196 2024-05-19 Fizinis aktyvumas Neutrali Vaiva
197 2024-05-19 Psichinė sveikata Neutrali Vaiva
198 2024-05-19 Užkrečiamos ligos Neutrali Vaiva
199 2024-05-19 Žalingi įpročiai Neutrali Vaiva
200 2024-05-19 Aplinkos sveikata Neutrali Vaiva
201 2024-05-19 Traumos Neutrali Vaiva
202 2024-05-19 Veikla 2019-2023 m. m. Neutrali Vaiva
205 2024-05-19 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Vaiva
206 2024-05-19 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Vaiva
207 2024-05-19 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Vaiva
208 2024-05-19 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Vaiva
209 2024-05-19 Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas Neutrali Vaiva
210 2024-05-19 Pagrindinis ugdymas Neutrali Vaiva
211 2024-05-19 Erasmus+ Neutrali Vaiva
212 2024-05-19 Vizitai Neutrali Vaiva
213 2024-05-19 Pirmasis koordinatorių susitikimas Estijoje spalio 18-22d. Neutrali Vaiva
214 2024-05-19 Antrasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Italijoje sausio 29-vasario 4 d. Neutrali Vaiva
215 2024-05-19 Trečiasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lenkijoje gegužės 21-28 d. Neutrali Vaiva
216 2024-05-19 Ketvirtasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Portugalijoje rugsėjo 24-30 d. Neutrali Vaiva
217 2024-05-19 Penktasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lietuvoje sausio 21-27 d. Neutrali Vaiva
218 2024-05-19 Šeštasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Estijoje balandžio 15-21 d. Neutrali Vaiva
219 2024-05-19 Erasmus+ (KA122) Neutrali Vaiva
220 2024-05-19 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Vaiva
221 2024-05-19 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Vaiva
224 2024-05-19 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2021-2022 m. m.) Neutrali Vaiva
225 2024-05-19 Gimnazistai Neutrali Vaiva
228 2024-05-19 Prie Europos stalo Neutrali Vaiva
232 2024-05-19 Kovas – lygių galimybių mėnuo Neutrali Vaiva
233 2024-05-19 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Neutrali Vaiva
234 2024-05-19 Pamoka apie lygias galimybes Rekomendacija Vaiva
235 2024-05-19 Tolerancijos diena Mažeikių Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva
236 2024-05-19 Vasario 16-oji Neutrali Vaiva
237 2024-05-19 Vyresnioji ambasadorė mokytojų seminare Briuselyje Neutrali Vaiva
238 2024-05-19 Viktorina Europos diena Neutrali Vaiva
242 2024-05-19 Gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena Neutrali Vaiva
243 2024-05-19 Paskaita Gabijos Gimnazijoje Neutrali Vaiva
244 2024-05-19 Paskaita Pavasario progimnazijoje Neutrali Vaiva
245 2024-05-19 Paskaita Ventos progimnazijoje Neutrali Vaiva
246 2024-05-19 Projektas ,,Atgal į mokyklą”: pamoka apie ES ir diplomatiją Neutrali Vaiva
248 2024-05-19 Projektinės veiklos: Mažeikių miesto pristatymas Neutrali Vaiva
249 2024-05-19 Tarptautinių projektų PRIVALUMAI arba KODĖL verta dalyvauti ERASMUS+ programose Neutrali Vaiva
250 2024-05-19 Projektinės veiklos: Gabijos gimnazijos pristatymas Neutrali Vaiva
251 2024-05-19 Mobilumo vizitas Turkijoje: neįkainojamos patirtys ir pamokos Neutrali Vaiva
252 2024-05-19 Projekto „esafer generation Z“ partnerių viešnagė Gabijos gimnazijoje. Minime „Europos Kalbų dieną“ Neutrali Vaiva
253 2024-05-19 Vietos bendruomenės informavimas. Darbo grupės sudarymas. Neutrali Vaiva
254 2024-05-19 KA1 mokymai „Stop patyčiom ir elektroninėm patyčiom mokyklose“ Malagoje, Ispanijoje Neutrali Vaiva
255 2024-05-19 Tarptautinis projektas KA122 Erasmus + „esafer generation Z“ Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva