Turinio auditas

81%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-08 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Google maps
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti
 

Vaiva
2 2023-12-08 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Mokykla parašė: gyvenimo aprašymo (CV) -  Romai Končiuvienei neteikiama
Mokykla parašė: pareigybės aprašai neteikiami - Direktoriaus pavaduotojoms, ūkvedei.

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Mokykla parašė: nuotraukas - buhalterės neteikiama.
Mokykla parašė: pareigybės aprašus - buhalterės ir sekretorės neteikiama.

Vaiva
4 2023-12-08 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
260 2023-12-08 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Vaiva
6 2023-12-08 Struktūra ir kontaktai Neutrali Vaiva
7 2023-12-08 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
8 2023-12-08 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
9 2023-12-08 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
11 2023-12-08 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai 

Vaiva
12 2023-12-08 Pasiekimai Neutrali Vaiva
18 2023-12-08 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Jeigu turite - būrelių aprašymus.
 

Vaiva
19 2023-12-08 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Vaiva
21 2023-12-08 Psichologas Bendrieji reikalavimai Vaiva
22 2023-12-08 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Vaiva
23 2023-12-08 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Vaiva
27 2023-12-08 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Vaiva
28 2023-12-08 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Vaiva
30 2023-12-08 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Vaiva
32 2023-12-08 1,2% parama Neutrali Vaiva
34 2023-12-08 Ugdymas Neutrali Vaiva
35 2023-12-08 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Vaiva
41 2023-12-08 Projektinė veikla Neutrali Vaiva
43 2023-12-08 Aktualu mokiniams Neutrali Vaiva
44 2023-12-08 Aktualu mokytojams Neutrali Vaiva
45 2023-12-08 Aktualu tėvams Neutrali Vaiva
46 2023-12-08 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
47 2023-12-08 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Vaiva
52 2023-12-08 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
53 2023-12-08 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Reikia pateikti visų dirbančiųjų gimnazijoje darbo užmokestį pagal lentelę.

Vaiva
54 2023-12-08 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Mokykla parašė: Nėra

Vaiva
55 2023-12-08 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Vaiva
56 2023-12-08 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
62 2023-12-08 Gimnazija Neutrali Vaiva
63 2023-12-08 Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Vaiva
64 2023-12-08 Gimnazijos himnas Neutrali Vaiva
68 2023-12-08 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Vaiva
74 2023-12-08 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mokykla parašė: Mūsų svetainėje yra patalpinti logotipai, kurie mums reikalingi.

Vaiva
77 2023-12-08 Versija neįgaliesiems Neutrali Vaiva
78 2023-12-08 Svetainės medis Neutrali Vaiva
79 2023-12-08 Apie gimnaziją Neutrali Vaiva
81 2023-12-08 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
82 2023-12-08 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Vaiva
83 2023-12-08 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Vaiva
86 2023-12-08 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Vaiva
87 2023-12-08 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
104 2023-12-08 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Vaiva
107 2023-12-08 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
114 2023-12-08 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mokykla parašė: Neteikiami

Vaiva
115 2023-12-08 Gimnazijos simboliai Neutrali Vaiva
116 2023-12-08 Tradiciniai renginiai Neutrali Vaiva
118 2023-12-08 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Vaiva
123 2023-12-08 Bendradarbiavimas Neutrali Vaiva
129 2023-12-08 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Vaiva
130 2023-12-08 Slapukų politika Neutrali Vaiva
133 2023-12-08 Ugdymo aplinka Neutrali Vaiva
134 2023-12-08 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Vaiva
145 2023-12-08 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Vaiva
155 2023-12-08 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Vaiva
156 2023-12-08 Turinio auditas Neutrali Vaiva
160 2023-12-08 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Vaiva
161 2023-12-08 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ pateikite asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Vaiva
162 2023-12-08 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
163 2023-12-08 Savivalda Neutrali Vaiva
165 2023-12-08 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Vaiva
166 2023-12-08 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Vaiva
168 2023-12-08 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mokykla parašė: Neteikia

Vaiva
170 2023-12-08 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai Sonata
171 2023-12-08 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Vaiva
172 2023-12-08 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
174 2023-12-08 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
175 2023-12-08 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mokykla parašė: Ne

Vaiva
176 2023-12-08 Gimnazijos muziejus Neutrali Vaiva
177 2023-12-08 Gimnazijos tradicijos Neutrali Vaiva
179 2023-12-08 Gimnazistams Neutrali Vaiva
180 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2019-2020 m. m.) Neutrali Vaiva
181 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2020-2021 m. m.) Neutrali Vaiva
182 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2018-2019 m. m.) Neutrali Vaiva
183 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2017-2018 m. m.) Neutrali Vaiva
185 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2016-2017 m. m.) Neutrali Vaiva
186 2023-12-08 Olimpiadų grafikas Neutrali Vaiva
189 2023-12-08 Bibliotekos tvarkos taisyklės Neutrali Vaiva
190 2023-12-08 Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose 2021–2022 m. m. Neutrali Vaiva
191 2023-12-08 MEPA Neutrali Vaiva
192 2023-12-08 Sveikata Neutrali Vaiva
193 2023-12-08 Kvietimas nemokamai dalyvauti svorio korekcijos programoje Neutrali Vaiva
194 2023-12-08 Sveika mityba Neutrali Vaiva
195 2023-12-08 Ką valgyti susirgus? Neutrali Vaiva
196 2023-12-08 Fizinis aktyvumas Neutrali Vaiva
197 2023-12-08 Psichinė sveikata Neutrali Vaiva
198 2023-12-08 Užkrečiamos ligos Neutrali Vaiva
199 2023-12-08 Žalingi įpročiai Neutrali Vaiva
200 2023-12-08 Aplinkos sveikata Neutrali Vaiva
201 2023-12-08 Traumos Neutrali Vaiva
202 2023-12-08 Veikla 2019-2023 m. m. Neutrali Vaiva
205 2023-12-08 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Vaiva
206 2023-12-08 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Vaiva
207 2023-12-08 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Vaiva
208 2023-12-08 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Vaiva
209 2023-12-08 Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas Neutrali Vaiva
210 2023-12-08 Pagrindinis ugdymas Neutrali Vaiva
211 2023-12-08 Erasmus+ Neutrali Vaiva
212 2023-12-08 Vizitai Neutrali Vaiva
213 2023-12-08 Pirmasis koordinatorių susitikimas Estijoje spalio 18-22d. Neutrali Vaiva
214 2023-12-08 Antrasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Italijoje sausio 29-vasario 4 d. Neutrali Vaiva
215 2023-12-08 Trečiasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lenkijoje gegužės 21-28 d. Neutrali Vaiva
216 2023-12-08 Ketvirtasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Portugalijoje rugsėjo 24-30 d. Neutrali Vaiva
217 2023-12-08 Penktasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lietuvoje sausio 21-27 d. Neutrali Vaiva
218 2023-12-08 Šeštasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Estijoje balandžio 15-21 d. Neutrali Vaiva
219 2023-12-08 Erasmus+ (KA122) Neutrali Vaiva
220 2023-12-08 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Vaiva
221 2023-12-08 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Vaiva
234 2023-12-08 Pamoka apie lygias galimybes Rekomendacija Vaiva
245 2023-12-08 Paskaita Ventos progimnazijoje Neutrali Vaiva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-12-08 Tarptautiniai projektai arba mobilumo vizitas Turkijoje Neutrali Vaiva
257 2023-12-08 Erasmus + programos galimybės: gabijiečių vizitas Kroatijoje Neutrali Vaiva
258 2023-12-08 Skaitmeninė knyga – skaitmeninis vadovas (projektinių veiklų santrauka) Neutrali Vaiva
259 2023-12-08 Mokinių Vlogai: projektinės veiklos ir įspūdžiai mobilumų metu Neutrali Vaiva
261 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2022-2023 m. m.) Neutrali Vaiva
263 2023-12-08 Mokinių prezidentas Neutrali Vaiva
224 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2021-2022 m. m.) Neutrali Vaiva
225 2023-12-08 Gimnazistai Neutrali Vaiva
228 2023-12-08 Prie Europos stalo Neutrali Vaiva
232 2023-12-08 Kovas – lygių galimybių mėnuo Neutrali Vaiva
233 2023-12-08 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Neutrali Vaiva
235 2023-12-08 Tolerancijos diena Mažeikių Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva
236 2023-12-08 Vasario 16-oji Neutrali Vaiva
237 2023-12-08 Vyresnioji ambasadorė mokytojų seminare Briuselyje Neutrali Vaiva
238 2023-12-08 Viktorina Europos diena Neutrali Vaiva
242 2023-12-08 Gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena Neutrali Vaiva
243 2023-12-08 Paskaita Gabijos Gimnazijoje Neutrali Vaiva
244 2023-12-08 Paskaita Pavasario progimnazijoje Neutrali Vaiva
246 2023-12-08 Projektas ,,Atgal į mokyklą”: pamoka apie ES ir diplomatiją Neutrali Vaiva
248 2023-12-08 Projektinės veiklos: Mažeikių miesto pristatymas Neutrali Vaiva
249 2023-12-08 Tarptautinių projektų PRIVALUMAI arba KODĖL verta dalyvauti ERASMUS+ programose Neutrali Vaiva
250 2023-12-08 Projektinės veiklos: Gabijos gimnazijos pristatymas Neutrali Vaiva
251 2023-12-08 Mobilumo vizitas Turkijoje: neįkainojamos patirtys ir pamokos Neutrali Vaiva
252 2023-12-08 Projekto „esafer generation Z“ partnerių viešnagė Gabijos gimnazijoje. Minime „Europos Kalbų dieną“ Neutrali Vaiva
253 2023-12-08 Vietos bendruomenės informavimas. Darbo grupės sudarymas. Neutrali Vaiva
254 2023-12-08 KA1 mokymai „Stop patyčiom ir elektroninėm patyčiom mokyklose“ Malagoje, Ispanijoje Neutrali Vaiva
255 2023-12-08 Tarptautinis projektas KA122 Erasmus + „esafer generation Z“ Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-12-08 Tarptautiniai projektai arba mobilumo vizitas Turkijoje Neutrali Vaiva
1 2023-12-08 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Google maps
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti
 

Vaiva
257 2023-12-08 Erasmus + programos galimybės: gabijiečių vizitas Kroatijoje Neutrali Vaiva
2 2023-12-08 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Mokykla parašė: gyvenimo aprašymo (CV) -  Romai Končiuvienei neteikiama
Mokykla parašė: pareigybės aprašai neteikiami - Direktoriaus pavaduotojoms, ūkvedei.

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Mokykla parašė: nuotraukas - buhalterės neteikiama.
Mokykla parašė: pareigybės aprašus - buhalterės ir sekretorės neteikiama.

Vaiva
258 2023-12-08 Skaitmeninė knyga – skaitmeninis vadovas (projektinių veiklų santrauka) Neutrali Vaiva
259 2023-12-08 Mokinių Vlogai: projektinės veiklos ir įspūdžiai mobilumų metu Neutrali Vaiva
4 2023-12-08 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
260 2023-12-08 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai Vaiva
261 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2022-2023 m. m.) Neutrali Vaiva
6 2023-12-08 Struktūra ir kontaktai Neutrali Vaiva
7 2023-12-08 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
263 2023-12-08 Mokinių prezidentas Neutrali Vaiva
8 2023-12-08 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
9 2023-12-08 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
11 2023-12-08 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai 

Vaiva
12 2023-12-08 Pasiekimai Neutrali Vaiva
18 2023-12-08 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Jeigu turite - būrelių aprašymus.
 

Vaiva
19 2023-12-08 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Vaiva
21 2023-12-08 Psichologas Bendrieji reikalavimai Vaiva
22 2023-12-08 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Vaiva
23 2023-12-08 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Vaiva
27 2023-12-08 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Vaiva
28 2023-12-08 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Vaiva
30 2023-12-08 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Vaiva
32 2023-12-08 1,2% parama Neutrali Vaiva
34 2023-12-08 Ugdymas Neutrali Vaiva
35 2023-12-08 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Vaiva
41 2023-12-08 Projektinė veikla Neutrali Vaiva
43 2023-12-08 Aktualu mokiniams Neutrali Vaiva
44 2023-12-08 Aktualu mokytojams Neutrali Vaiva
45 2023-12-08 Aktualu tėvams Neutrali Vaiva
46 2023-12-08 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
47 2023-12-08 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Vaiva
52 2023-12-08 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
53 2023-12-08 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Reikia pateikti visų dirbančiųjų gimnazijoje darbo užmokestį pagal lentelę.

Vaiva
54 2023-12-08 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Mokykla parašė: Nėra

Vaiva
55 2023-12-08 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Vaiva
56 2023-12-08 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
62 2023-12-08 Gimnazija Neutrali Vaiva
63 2023-12-08 Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Vaiva
64 2023-12-08 Gimnazijos himnas Neutrali Vaiva
68 2023-12-08 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Vaiva
74 2023-12-08 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mokykla parašė: Mūsų svetainėje yra patalpinti logotipai, kurie mums reikalingi.

Vaiva
77 2023-12-08 Versija neįgaliesiems Neutrali Vaiva
78 2023-12-08 Svetainės medis Neutrali Vaiva
79 2023-12-08 Apie gimnaziją Neutrali Vaiva
81 2023-12-08 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai


 

Vaiva
82 2023-12-08 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Vaiva
83 2023-12-08 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Vaiva
86 2023-12-08 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Vaiva
87 2023-12-08 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Vaiva
104 2023-12-08 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Vaiva
107 2023-12-08 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Vaiva
114 2023-12-08 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mokykla parašė: Neteikiami

Vaiva
115 2023-12-08 Gimnazijos simboliai Neutrali Vaiva
116 2023-12-08 Tradiciniai renginiai Neutrali Vaiva
118 2023-12-08 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Vaiva
123 2023-12-08 Bendradarbiavimas Neutrali Vaiva
129 2023-12-08 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Vaiva
130 2023-12-08 Slapukų politika Neutrali Vaiva
133 2023-12-08 Ugdymo aplinka Neutrali Vaiva
134 2023-12-08 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Vaiva
145 2023-12-08 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Vaiva
155 2023-12-08 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Vaiva
156 2023-12-08 Turinio auditas Neutrali Vaiva
160 2023-12-08 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Vaiva
161 2023-12-08 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ pateikite asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Vaiva
162 2023-12-08 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Vaiva
163 2023-12-08 Savivalda Neutrali Vaiva
165 2023-12-08 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Vaiva
166 2023-12-08 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Vaiva
168 2023-12-08 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mokykla parašė: Neteikia

Vaiva
170 2023-12-08 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai Sonata
171 2023-12-08 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Vaiva
172 2023-12-08 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Vaiva
174 2023-12-08 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Vaiva
175 2023-12-08 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mokykla parašė: Ne

Vaiva
176 2023-12-08 Gimnazijos muziejus Neutrali Vaiva
177 2023-12-08 Gimnazijos tradicijos Neutrali Vaiva
179 2023-12-08 Gimnazistams Neutrali Vaiva
180 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2019-2020 m. m.) Neutrali Vaiva
181 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2020-2021 m. m.) Neutrali Vaiva
182 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2018-2019 m. m.) Neutrali Vaiva
183 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2017-2018 m. m.) Neutrali Vaiva
185 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2016-2017 m. m.) Neutrali Vaiva
186 2023-12-08 Olimpiadų grafikas Neutrali Vaiva
189 2023-12-08 Bibliotekos tvarkos taisyklės Neutrali Vaiva
190 2023-12-08 Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose 2021–2022 m. m. Neutrali Vaiva
191 2023-12-08 MEPA Neutrali Vaiva
192 2023-12-08 Sveikata Neutrali Vaiva
193 2023-12-08 Kvietimas nemokamai dalyvauti svorio korekcijos programoje Neutrali Vaiva
194 2023-12-08 Sveika mityba Neutrali Vaiva
195 2023-12-08 Ką valgyti susirgus? Neutrali Vaiva
196 2023-12-08 Fizinis aktyvumas Neutrali Vaiva
197 2023-12-08 Psichinė sveikata Neutrali Vaiva
198 2023-12-08 Užkrečiamos ligos Neutrali Vaiva
199 2023-12-08 Žalingi įpročiai Neutrali Vaiva
200 2023-12-08 Aplinkos sveikata Neutrali Vaiva
201 2023-12-08 Traumos Neutrali Vaiva
202 2023-12-08 Veikla 2019-2023 m. m. Neutrali Vaiva
205 2023-12-08 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Vaiva
206 2023-12-08 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Vaiva
207 2023-12-08 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Vaiva
208 2023-12-08 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Vaiva
209 2023-12-08 Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas Neutrali Vaiva
210 2023-12-08 Pagrindinis ugdymas Neutrali Vaiva
211 2023-12-08 Erasmus+ Neutrali Vaiva
212 2023-12-08 Vizitai Neutrali Vaiva
213 2023-12-08 Pirmasis koordinatorių susitikimas Estijoje spalio 18-22d. Neutrali Vaiva
214 2023-12-08 Antrasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Italijoje sausio 29-vasario 4 d. Neutrali Vaiva
215 2023-12-08 Trečiasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lenkijoje gegužės 21-28 d. Neutrali Vaiva
216 2023-12-08 Ketvirtasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Portugalijoje rugsėjo 24-30 d. Neutrali Vaiva
217 2023-12-08 Penktasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lietuvoje sausio 21-27 d. Neutrali Vaiva
218 2023-12-08 Šeštasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Estijoje balandžio 15-21 d. Neutrali Vaiva
219 2023-12-08 Erasmus+ (KA122) Neutrali Vaiva
220 2023-12-08 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Vaiva
221 2023-12-08 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Vaiva
224 2023-12-08 Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2021-2022 m. m.) Neutrali Vaiva
225 2023-12-08 Gimnazistai Neutrali Vaiva
228 2023-12-08 Prie Europos stalo Neutrali Vaiva
232 2023-12-08 Kovas – lygių galimybių mėnuo Neutrali Vaiva
233 2023-12-08 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Neutrali Vaiva
234 2023-12-08 Pamoka apie lygias galimybes Rekomendacija Vaiva
235 2023-12-08 Tolerancijos diena Mažeikių Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva
236 2023-12-08 Vasario 16-oji Neutrali Vaiva
237 2023-12-08 Vyresnioji ambasadorė mokytojų seminare Briuselyje Neutrali Vaiva
238 2023-12-08 Viktorina Europos diena Neutrali Vaiva
242 2023-12-08 Gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena Neutrali Vaiva
243 2023-12-08 Paskaita Gabijos Gimnazijoje Neutrali Vaiva
244 2023-12-08 Paskaita Pavasario progimnazijoje Neutrali Vaiva
245 2023-12-08 Paskaita Ventos progimnazijoje Neutrali Vaiva
246 2023-12-08 Projektas ,,Atgal į mokyklą”: pamoka apie ES ir diplomatiją Neutrali Vaiva
248 2023-12-08 Projektinės veiklos: Mažeikių miesto pristatymas Neutrali Vaiva
249 2023-12-08 Tarptautinių projektų PRIVALUMAI arba KODĖL verta dalyvauti ERASMUS+ programose Neutrali Vaiva
250 2023-12-08 Projektinės veiklos: Gabijos gimnazijos pristatymas Neutrali Vaiva
251 2023-12-08 Mobilumo vizitas Turkijoje: neįkainojamos patirtys ir pamokos Neutrali Vaiva
252 2023-12-08 Projekto „esafer generation Z“ partnerių viešnagė Gabijos gimnazijoje. Minime „Europos Kalbų dieną“ Neutrali Vaiva
253 2023-12-08 Vietos bendruomenės informavimas. Darbo grupės sudarymas. Neutrali Vaiva
254 2023-12-08 KA1 mokymai „Stop patyčiom ir elektroninėm patyčiom mokyklose“ Malagoje, Ispanijoje Neutrali Vaiva
255 2023-12-08 Tarptautinis projektas KA122 Erasmus + „esafer generation Z“ Gabijos gimnazijoje Neutrali Vaiva