Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1.

Liucija Agnietė Nagytė

IIIa klasė

Pirmininkė

2.

Kamilė Bogvilaitė 

Ib klasė

Narė

3.

Emilija Liaučiūtė 

Ib klasė

Narė

4.

Kamilė Uščinaitė

Ib klasė

Narė

5.

Deimantė Tamošauskaitė

If klasė

Narė

6.

Alina Salimova

IIf klasė

Narė

7.

Gvidas Šakinis

IIf klasė

Narys

8.

Paulius Daraška

IIIb klasė

Narys

9.

Gintarė Žiedelytė 

IIIb klasė

Narė

10.

Indrė Balionytė

IVb klasė

Narė

11.

Fausta Maciulevičiūtė

IVc klasė

Narė

Mokinių tarybos funkcijos

 • Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas.
 • Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 • Organizuoja savanorių judėjimą.
 • Dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Svarsto Gimnazijos vadovo teikiamus klausimus.
 • Susitaria dėl Gimnazijos veiklos organizavimo.
 • Deleguoja narius į Tarybą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35