Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1.

Liucija Agnietė Nagytė

IVa klasė

Pirmininkė

2.

Dovydas Bružas

IVa klasė

Narys

3.

Paulius Daraška

IVb klasė

Narys

4. Augustė Griguolaitė Ia klasė Narė
5. Maja Kaminskaitė IIIb klasė Narė
6. Viltė Kristutytė IIc klasė Narė
7. Gvidas Šakinis IIIb klasė Narys
8. Kristupas Šimkus IIIc klasė Narys

Mokinių tarybos funkcijos

 • Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas.
 • Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 • Organizuoja savanorių judėjimą.
 • Dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Svarsto Gimnazijos vadovo teikiamus klausimus.
 • Susitaria dėl Gimnazijos veiklos organizavimo.
 • Deleguoja narius į Tarybą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35