Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2017-2018 m. m.)

Rajoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Filosofija

Filosofijos olimpiados I turas

3

G. Žvirblytė, IV e kl., pakviesta į respublikinį turą (mokyt. R. Dirginčienė)

Lietuvių kalba

Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

11

I vieta – A.Šiušaitė, II a kl. (mokyt. K.Kleinauskaitė)
I vieta – K.Narkutė, III b kl. (mokyt. G.Valantienė)
II vieta – I.Naujokaitė, II a kl (mokyt. G.Valantienė)
II vieta – G.Končiūtė, II b kl. (mokyt. G.Valantienė)
II vieta – R.Reivytytė, IV e kl. (mokyt. O.Černauskienė)
III vieta – G.Intaitė, I e kl. (mokyt. K.Kleinauskaitė)
III vieta – I.Pudžiuvelytė, III b kl. (mokyt. G.Valantienė)
III vieta – S.Skabeikaitė, III b kl. (mokyt. G.Valantienė)
III vieta – J.Gedvilaitė, IV a kl. (mokyt. G.Valantienė) A.Šiušaitė, K.Narkutė pakviestos į respublikinį etapą

Nacionalinis diktantas

26

K.Narkutė, III b kl., (mokyt. G.Valantienė) pateko į finalą

Anglų kalba

Rajoninė anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

6

II vieta – I.Pudžiuvelytė, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
II vieta – S.Skabeikaitė, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
III vieta – A.Pranckaitis, III a kl. (mokyt. R. Valantinienė)

Rajoninis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

7

I vieta – L.Šimanauskas, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė)

III vieta – V.Gintalas, II b kl. (mokyt. R.Valantinienė)

L.Šimanauskas pakviestas į respublikinį etapą

Rusų kalba

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

2

III vieta – I.Rogožina, II d kl. (mokyt. I.Liubavičienė)

Matematika

Rajoninė matematikos olimpiada

19

I vieta – R.Jagminas, II b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
I vieta – B.Matiukaitė, III b kl. (mokyt. V. Vorienė)
I vieta - V.Mažeika, IV d kl. (mokyt. B. Platakienė)
II vieta – K.Akimovas, III a kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – L.Gražys, IV b kl. (mokyt. B. Platakienė)
III vieta – G.Banevičiūtė, II a kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
III vieta – I. Lapkus, III b kl. (mokyt. V. Vorienė)
III vieta – F.Ramančauskaitė, III b kl. (mokyt. V. Vorienė)
III vieta – B.Kukulskis, IV d kl. (mokyt. B. Platakienė)

Fizika

Rajoninė fizikų olimpiada

17

I vieta – J.Kaminskas, I e kl. (mokyt. G.Meinorienė)
I vieta - V.Gricius, II a kl. (mokyt. G.Meinorienė)
I vieta – B.Budrys, II b kl. (mokyt. G.Meinorienė)
I vieta – R.Lemežis, II b kl. (mokyt. G.Meinorienė)
I vieta – D.Šližys, III e kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
I vieta – V.Mažeika, IV d kl. (mokyt. G.Meinorienė)
II vieta – I.Pocius, I d kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
II vieta – K.Akimovas, III a kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
II vieta – M.Vilkas, III b kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
II vieta – K.Girdžiūnas, IV b kl. (mokyt. G.Meinorienė)
III vieta – H.Viktoravičius, I c kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
III vieta – J.Šakys, II b kl. (mokyt. G.Meinorienė)
III vieta – A.Bušma, IV d kl. (mokyt. G. Meinorienė)
J.Kaminskas, V.Gricius, D.Šližys, V.Mažeika, K.Girdžiūnas pakviesti į respublikinį etapą

Chemija

Rajoninė chemijos olimpiada

20

I vieta – J.Kaminskas, I e kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
I vieta - A.Grudytė, II a kl. (mokyt. I.Nutautienė)
I vieta - D.Samulionis, III b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
I vieta – L.Gražys, IV b kl. (mokyt. I. Nutautienė)
II vieta – R.Jagminas, II b kl. (mokyt. I.Nutautienė)
II vieta – K.Narkutė, III b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
III vieta – R.Vainauskytė, III b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
II vieta – R.Lukauskis, IV b kl. (mokyt. I.Nutautienė)
II vieta – M.Lobanovas, IV d kl. (mokyt. I. Nutautienė)
III vieta – M.Dapšytė, I b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
III vieta – G.Zarambaitė, I b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – I.Pocius, I d kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
III vieta – G.Banevičiūtė, II a kl. (mokyt. I. Nutautienė)
III vieta – A.Noreikytė, III b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – R.Reivytytė, IV e kl. (mokyt. I.Nutautienė)
J.Kaminskas, A.Grudytė, L.Gražys pakviesti į respublikinį etapą

Biologija

Rajoninė biologijos olimpiada

16

I vieta – A.Grudytė, II a kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
I vieta – R.Jagminas, II b kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
I vieta – D.Samulionis, III b kl., (mokyt. V. Dambrauskaitė)
I vieta – R.Reivytytė, IV e kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – M.Dapšytė, I b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – V.Gintalas, II b kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
II vieta – A.Jašmontaitė, III b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – F.Ramančauskaitė, III b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta – G.Intaitė, I e kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta - V.Virbauskytė, IV c kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
R.Jagminas, D.Samulionis, R.Reivytytė pakviesti į respublikinį etapą

Istorija

Rajoninė istorijos olimpiada

15

I vieta – H.Viktoravičius, I c kl. (mokyt. S.Sovienė)
I vieta - A.Šiušaitė, II a kl. (mokyt. S.Sovienė)
I vieta – I.Lapkus, III b kl. (mokyt. V.Valančienė)
II vieta – B.Matiukaitė, III b kl. (mokyt.V.Valančienė)
II vieta – M.Malūkaitė, IV b kl. (mokyt. A.Šiaulys)
III vieta – P.Mažrimas, I b kl. (mokyt. V.Valančienė)
III vieta – Š.Jančauskas, II a kl. (mokyt. S.Sovienė)

Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“

3

D.Rudokas, I c kl., (mokyt. A.Šiaulys) pateko į finalinį etapą

Regioniniai, zoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Informacinės technologijos

Informatikos ir informatinio mąstymo

konkursas ”Bebras”

2

II vieta – A.Milieška, III c kl. (mokyt. S.Kažukalovas)
III vieta – M.Griciūtė, III c kl. (mokyt. S.Kažukalovas)

Ekonomika

Regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada

9

I vieta - D.Samulionis, III b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
II vieta – B.Budrys, II b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
II vieta – M.Griciūtė, III c kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
III vieta – N.Jucys, II b kl. (mokyt. R.Skrodenytė)
III vieta – A.Milieška, III c kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
D.Samulionis, M.Griciūtė, A.Milieška pakviesti į respublikinį etapą

Teatras

Regioninis meninio skaitymo konkursas

4

II vieta – T.Vaitelė, IV d kl. (mokyt. Ž.Nagienė)
I vieta - literatūrinė kompozicija (R.Jagminas, II b kl., A.Kontutytė, III b kl., B.Matiukaitė, III b kl., T.Vaitelė, IV d kl., mokyt. Ž.Nagienė) Literatūrinė kompozicija pakviesta į respublikinį etapą

Respublikiniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Etika

Respublikinis etikos konkursas 9-10 klasių mokiniams

1

Padėkos raštas – G.Strikauskytė, I a kl. (mokyt. R. Dirginčienė)

Etika

Respublikinis etikos konkursas 11-12 klasių mokiniams

2

I vieta – I.Petkevičiūtė, IV c kl. (mokyt. R. Dirginčienė) 
III vieta – A.Lapšytė, III a kl (mokyt. R. Dirginčienė)

Lietuvių k.

Lietuvos mokinių vieno kūrinio konkursas LABAS (prozos

sekcija)

1

II vieta – R.Reivytytė, IV e kl. (mokyt. O. Černauskienė)

Fizika

Respublikinė fizikos olimpiada

4

II vieta – J.Kaminskas, I e kl. (mokyt. G.Meinorienė)
II vieta – V.Mažeika, IV d kl. (mokyt. G.Meinorienė)

Pagyrimo raštas – V.Gricius, II a kl. (mokyt. G.Meinorienė)

V.Mažeika pakviestas dalyvauti atrankoje į Tarptautinę fizikos olimpiadą

Fizika

Fizikos

čempionatas

13

II vieta – V.Mažeika, IV d kl. (mokyt. G.Meinorienė)

III vieta – K.Girdžiūnas, IV b kl. (mokyt. G.Meinorienė)

Fizika

Prof. K.Baršausko

fizikos konkursas

12

II vieta – J.Kaminskas, I e kl. (mokyt. G.Meinorienė)

II vieta – V.Mažeika, IV d kl. (mokyt. G.Meinorienė)

Chemija

Respublikinė chemijos

olimpiada

3

Pagyrimo raštas – J.Kaminskas, I e kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)

Biologija

Respublikinė biologijos

olimpiada

3

III vieta - D.Samulionis, III b kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė) D.Samulionis pakviestas dalyvauti atrankoje į Tarptautinę biologijos olimpiadą

Ekonomika

Respublikinė ekonomikos

olimpiada

2

Pagyrimo raštas – D.Samulionis, III b kl. (mokyt. R.Skrodenytė)

Anglų kalba

Projektas- konkursas ”Kalbų kengūra”

13

”Sidabrinės Kengūros diplomas” – J.Zelba, II a kl. (mokyt. D.Petrikienė)

”Sidabrinės Kengūros” diplomas – I.Rumša, II d kl. (mokyt. M.Stančikienė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – P.Antanavičius, II b kl. (mokyt. R.Pudžaitytė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – T.Oženeckis, II b kl. (mokyt. R.Pudžaitytė)

“Tavo žvilgsnis” vertimų konkursas

17

Vertimų iš anglų kalbos į lietuvių kalbą laureatai: H.Viktoravičius, I c kl. (mokyt. L.Bertašienė) A.Raudytė, III c kl. (mokyt. L.Bertašienė)

Rusų kalba

Projektas-konkursas ”Kalbų kengūra”

3

”Auksinės Kengūros diplomas” – I.Rogožina, II d kl. (mokyt. I.Liubavičienė)

“Tavo žvilgsnis”

vertimų konkursas

3

Vertimų iš rusų kalbos į lietuvių kalbą laureatė G.Lizdenytė, I d kl. (mokyt. I.Liubavičienė)

Vokiečių kalba

Projektas- konkursas ”Kalbų kengūra”

6

”Auksinės Kengūros diplomas” – G.Sadauskaitė, I c kl. (mokyt. L.Končiuvienė)

”Sidabrinės Kengūros” diplomas – D.Dukalskytė, II b kl. (mokyt. Z.Gedrimienė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – K.Augustis, III a kl. (mokyt. L.Končiuvienė)

“Tavo žvilgsnis” vertimų konkursas

5

Vertimų iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą laureatė G.Sadauskaitė, I c kl. (mokyt. L.Končiuvienė)

Šokis

Tarptautinis šokių festivalis – konkursas „Baltic Amber Jūrmala 2018“

 

II vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (mokyt. S.Gargasienė)

Atnaujinta: 2024-07-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35