Apie gimnaziją

Mokyklos istorija

 

1963 m. leista projektuoti 2-ąją vidurinę mokyklą Mažeikiuose pagal tipinį Vilniaus miesto statybos projektavimo instituto projektą.

1968-07-15 rajono Vykdomojo komiteto potvarkiu 2-osios vidurinės mokyklos statybos priežiūrai buvo įsteigtas darbų eigos ir kontrolės postas, t.y., leista pradėti statyti mokyklą. Posto pirmininku paskirtas Pranas Barvydas.

1970 m. vasaros pradžioje rajono Vykdomasis komitetas nutarė įsteigti mieste 2-ąją vidurinę mokyklą. Švietimo skyrius įpareigotas sukomplektuoti klases ir suburti mokytojų kolektyvą.

1970 m. rugpjūčio mėn. 2-osios vidurinės mokyklos direktoriumi paskirtas Pranas Barvydas. Pirmasis Pedagogų tarybos posėdis sušauktas 1970 m. rugpjūčio 28 d. Dalyvavo 30 mokytojų.

1970 m. buvo sukomplektuotos 25 klasės, kuriose mokėsi 835 mokiniai (45 mokiniai antramečiai, 21 perkeltas sąlyginai), vyriausia klasė – dešimta.

1970 m. spalio 3-ąją, šeštadienį, buvo atvertas mokomasis keturaukštis korpusas, o gruodžio 5 dieną įvyko oficialus mokyklos atidarymas.

1972 m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida ir pradėta sodinti abiturientų giraitė (iki 1979 m. kiekviena klasė, o nuo 1980 m. kiekviena abiturientų laida sodina medelių porą – ąžuoliuką ir liepaitę).

Įkuriamas vaikų choras, mokyklinis kino teatras „Žiburėlis“, šokių kolektyvas.

1980 m. mokyklos 10-ojo gimtadienio proga pastatytas paminklinis akmuo (skulptorius Juozas Katilius).

1985 m. mokyklos 15-ojo gimtadienio proga pastatyta skulptūra „Pirmoji mokytoja“ (skulptorius Juozas Genevičius).

1986 m., tarpininkaujant TSRS elektronikos pramonės ministrui, iš karinės Pamaskvio gamyklos buvo parvežta ir mokykloje įrengta moderni kompiuterių klasė – pirmoji kompiuterių klasė Mažeikių rajone.

1987 m. prie mokyklos pastatyta medinių skulptūrų kompozicija „Eglė žalčių karalienė“ (skulptorius Antanas Murauskas).

1987-11-04 įkurtas mokyklos istorijos muziejus.

1988 m. lapkričio 13 d. prie mokyklos pirmą kartą iškilmingai iškelta Lietuvos trispalvė.

1989 m. mokykloje buvo pradėta dėstyti tikyba.

Nuo 1990 m. mokykla nebedirba šeštadieniais, panaikintas karinis rengimas, politinės moksleivių organizacijos (spaliukų, pionierių, komjaunimo).

1990 m. mokyklos 20-ojo gimtadienio proga pastatytas Lietuvos nepriklausomybės patriarcho dr. J. Basanavičiaus biustas.

1991 m. pradėta ruoštis gimnazijos steigimui, o 1992 m. pradinės klasės iškeltos į atskirą mokyklą.

Nuo 1994 m. Mažeikių rajono savivaldybės potvarkiu mokyklai suteiktas „Gabijos“ vardas.

1995 m. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija suteikė pirmųjų gimnazijos (gamtamokslinio profilio) klasių statusą konkurso būdu sukomplektuotoms devintoms klasėms.

1995 m., žymint mokyklos 25-ąsias įkūrimo metines, buvo sukurta mokyklos vėliava ir ženkliukas (autorė – dailės mokytoja Audronė Mažeikienė).

1997 m. rugpjūčio 27 d. gimnazijos direktoriumi tapo Gediminas Gudas.

1998 m. Švietimo ir mokslo ministras mokyklai suteikė realinės gimnazijos statusą.

2001 m. Švietimo ir mokslo ministras gimnazijai suteikė antrąjį – humanitarinio profilio statusą.

2001 m. įkurta gimnazijos senjorų (mokytojų pensininkų) draugija (sambūris).

2002 m. gimnazijos direktoriumi tapo Stasys Šiurkus.

2005 m. pradėtas gimnazijos išgryninimas. Per ketverius metus tapo keturmete (pirmų-ketvirtų klasių) gimnazija.

2005 m. mokyklos 35-ojo gimtadienio proga pastatyta lietuvių deivės Gabijos skulptūra (skulptorius Antanas Murauskas), o gatvei suteiktas Gabijos tako vardas.

2008 m. atlikta gimnazijos pastato renovacija.

2017-12-01 gimnazijos direktoriumi tapo Eduardas Vaičiulis.

2018 m. pradėta kurti Žalioji gamtos zona (flora ir fauna).

2019 m. vasario mėn. įkurta gamtos mokslų laboratorija.

2020 m. balandžio mėn. – 2021 m. birželio mėn. (su nedidelėmis pertraukomis) gimnazijoje ugdymas buvo vykdomas nuotoliniu būdu.

2021 m. spalio mėn. įrengta atletinės gimnastikos salė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35