Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2022-2023 m. m.)

Rajoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Filosofija

Rajoninis filosofijos olimpiados etapas

3

D. Noreikytė, IVe kl. (mokyt. R. Dirginčienė) pakviesta į respublikinį etapą

Lietuvių kalba

Rajoninis lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados etapas

11

II vieta – M. Baranauskas, IIa kl. (mokyt. O. Černauskienė)
III vieta – T. Lobanovas, Id kl. (mokyt. N. Viršilienė)
III vieta – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. K. Kleinauskaitė-Mališauskienė)

Dailyraščio konkursas

2

I vieta – Lucia Chiamaka Lukauskaitė, IIc kl. (mokyt. G. Kovalenko)
II vieta – Gintarė Stanytė, IId kl. (mokyt. S. Ragulienė)

Anglų kalba

Rajoninis anglų kalbos olimpiados (11 kl.) etapas

4

II vieta – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. I. Barkauskienė)
III vieta – G. Žiedelytė, IIIb kl. (mokyt. R. Valantinienė)

Rusų kalba

Rajoninis rusų kalbos olimpiados etapas

3

II vieta – A. Salimova, IIf kl. (mokyt. G. Sarakauskienė)

 

Rajoninis jaunųjų filologų konkursas

1

Laureatas – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. L. Končiuvienė, K. Kleinauskaitė-Mališauskienė)
P. Daraška pakviestas į respublikinį etapą

Matematika

Rajoninis matematikos olimpiados etapas

18

I vieta – U. Sutkevičiūtė, IIIc kl. (B. Platakienė)
I vieta – J. Šakinis, IVb kl. (mokyt. B. Platakienė)
II vieta – J. Jokubauskas, Id kl. (mokyt. I. Durčaitė)
II vieta – M. Baranauskas, IIa kl. (mokyt. B. Platakienė)
II vieta – A. Kerpauskas, IIa kl. (mokyt. B. Platakienė)
II vieta – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. B. Platakienė)
III vieta – I. Končius, Ib kl. (mokyt. B. Platakienė)
III vieta – L. Sutkevičius, Ic kl. (mokyt. I. Durčaitė)
III vieta – K. Bučytė, Id kl. (mokyt. I. Durčaitė)
III vieta – G. Stanytė, IId kl. (mokyt. I. Durčaitė)
III vieta – G. Ščuckytė, IIIa kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)

Fizika

Rajoninis fizikos olimpiados etapas

24

I vieta – G. Jankauskas, III b kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I vieta – G. Brilius, IVa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I vieta – V. Radvila, IVa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – M. Baranauskas, IIa kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
II vieta – B. Jagminaitė, IIIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – J. Šakinis, IVb kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – K. Bučytė, Id kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
III vieta – A. Kerpauskas, IIa kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
III vieta – N. Paulauskas, IIe kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – D. Bružas, IIIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – U. Sutkevičiūtė, IIIc kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – D. Bukauskas, IVa kl. ( mokyt. G. Meinorienė)
G. Brilius ir V. Radvila pakviesti į respublikinį etapą

Chemija

Rajoninis chemijos olimpiados etapas

7

I vieta – J. Jokubauskas, Id kl. (mokyt. I. Nutautienė)
II vieta – K. Bučytė, Id kl. (mokyt. I Nutautienė)
II vieta – M. Baranauskas, IIa kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
II vieta – U. Tarasaitytė, IVa kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – K. Kungytė, IIa kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – L. Balsytė, IVe kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)

Biologija

Rajoninis biologijos olimpiados etapas 

22

I vieta – M. Barnauskas, IIa kl. (mokyt. Dambrauskaitė)
I vieta – E. Vilkauskaitė, IIIc kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – K. Bučytė, Id kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta  A. Salimova, IIf kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – U. Sutkevičiūtė, IIIc kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – J. Mažrimaitė, IIId kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – D. Bigaila, IVa kl. (mokyt. Dambrauskaitė)
III vieta – E. Janušaitė, IIb kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
M. Baranauskas pakviestas į respublikinį etapą

Istorija

Rajoninis istorijos olimpiados etapas

17

I vieta – T. Lobanovas, Id kl. (mokyt. V. Valančienė)
I vieta – D. Bružas, IIIa kl. (mokyt. D. Narmontienė)
II vieta – Ž. Marijauskaitė, IIa kl. (mokyt. V. Valančienė)
II vieta – J. Jonušas, IVe kl. (mokyt. V. Valančienė)
II vieta – A. Nicytė, IVe kl. (mokyt. A. Šiaulys)
III vieta – K. Bučytė, Id kl. (mokyt. V. Valančienė)
III vieta – M. Mažeikaitė, IIIa kl. (mokyt. D. Narmontienė)
III vieta – A. Sribalius, IVb kl. (mokyt. A. Šiaulys)
D. Bružas pakviestas į respublikinį etapą

Geografija

Rajoninis geografijos olimpiados etapas

9

II vieta – M. Barnauskas, IIa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – V. Radvila, IVa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – J. Jokubauskas, Id kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – A. Gricius, IVa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

Rajoninė geografijos olimpiada „Mano gaublys“

13

I vieta – M. Baranauskas, IIa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
I vieta – V. Radvila, IVa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
I vieta – T. Lobanovas, Id kl.(mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – G. Žiedelytė, IIIb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – J. Jokubauskas, Id kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – A. Bieliajevskytė, IIe kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – G. Brilius, IVa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – A. Gricius, IVa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – U. Tarasaitytė, IVa kl. (mokyt. R. Skrodenytė)

Informacinės technologijos

Rajoninis informatikos olimpiados etapas

6

I vieta – L. Dargevičius, IIIc kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
I vieta – B. Gross, IVa kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
II vieta – J. Jauga, IVe kl. (mokyt. S. Kažukalovas)

Teatras

Rajoninis meninio skaitymo konkurso etapas

5

I vieta – G. Šakinis, IIf kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
II vieta – K. Lementauskas, IIIa kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
II vieta – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
G. Šakinis ir meninė kompozicija (J. Muturas (Ia kl.), G. Šakinis (IIf kl.), L. A. Nagytė (IIIa kl.), P. Daraška (IIIb kl.)) pakviesti į regioninį etapą

Dailė

Rajoninis dailės olimpiados etapas

14

II vieta – A. Suzdaleva, Ic kl. (mokyt. I. Muturė)
II vieta – E. Čižauskas, IIf kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – D. Jonauskytė, IVd kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – A. Stelingytė, IIe kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – G. Javgelavičiūtė, IVa kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – S. Gintvainytė, IVe kl. (mokyt. A. Mažeikienė)

Technologijos

Rajoninis technologijų olimpiados etapas

3

I vieta – Lucia Chiamaka Lukauskaitė, IIc kl. (mokyt. R. Zederštremienė)
I vieta – K. Lementauskas, IIIa kl. ( mokyt. I. Muturė)
II vieta – A. Suzdaleva, Ic kl. (mokyt. R. Zederštremienė)

Etnokultūra

Rajoninis etninės kultūros olimpiados etapas

1

I vieta – V. Kaminskaitė, IIIc kl. (G. Kovalenko)

Regioniniai, zoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių

skaičius

Laimėjimai

Ekonomika

Regioninis ekonomikos ir verslo olimpiados etapas

3

I vieta – A. Sribalius, IVb kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
A. Sribalius pakviestas į respublikinį etapą

Teatras

Regioninis meninio skaitymo konkurso etapas

4

III vieta – G. Šakinis, IIf kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
II vieta – meninė kompozicija (J. Muturas (Ia kl.), G. Šakinis (IIf kl.), L. A. Nagytė (IIIa kl.), P. Daraška (IIIb kl.))  (mokyt. Ž. Nagienė)
Meninė kompozicija pakviesta į respublikinį etapą

Etnokultūra

Regioninis etninės kultūros olimpiados etapas

1

I vieta – V. Kaminskaitė, IIIc kl. (G. Kovalenko)
V. Kaminskaitė pakviesta į respublikinį etapą

Respublikiniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

 

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

1

I vieta – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. L. Končiuvienė, K. Kleinauskaitė-Mališauskienė)

Fizika

Respublikinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas

 

II vieta – B. Jagminaitė, IIIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – P. Darška, IIIb kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – G. Brilius, IVa kl. (mokyt. G. Meinorienė)

Biologija

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

1

Pagyrimo raštas – M. Baranauskas, IIa kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)

Istorija

Respublikinė istorijos olimpiada

1

II vieta – D. Bružas, IIIa kl. (mokyt. D. Narmontienė)

Teatras

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

4

II vieta – meninė kompozicija (J. Muturas (Ia kl.), G. Šakinis (IIf kl.), L. A. Nagytė (IIIa kl.), P. Daraška (IIIb kl.)) (mokyt. Ž. Nagienė)

Pilietiškumo ugdymas

Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė dabarčiai“

4

II vieta – K. Keršis (IVa kl.), K. Niaunytė (IVa kl.), U. Tarasaitytė (IVa kl.), F. Maciulevičiūtė (IVc kl.) (mokyt. R. Skrodenytė)

Anglų kalba

Projektas-konkursas „Kalbų kengūra”

 

„Auksinės Kengūros diplomas“ – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. I. Barkauskienė)
„Auksinės Kengūros diplomas“ – G. Bačiulytė, IVa kl. (mokyt. R. Valantinienė)
„Sidabrinės Kengūros diplomas“ – I. Poležajev, IIIckl. (mokyt. I. Barkauskienė) 
„Oranžinės Kengūros diplomas“ – S. Tiurin, IIb kl. (mokyt. R. Valantinienė)

Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

 

Diplomas už gerą vertimą – K. Bučytė, Id kl. (mokyt. I. Barkauskienė)
Diplomas už gerą vertimą – G. Bačiulytė, IVa kl. (mokyt. R. Valantinienė)

Rusų kalba

Projektas-konkursas „Kalbų kengūra”

 

„Oranžinės Kengūros diplomas“ – A. Suzdaleva, Ic kl. (mokyt. A. Ragainienė)

Vokiečių kalba

Projektas-konkursas „Kalbų kengūra”

1

„Auksinės Kengūros diplomas“ – P. Daraška, IIIb kl. (mokyt. L. Končiuvienė)
„Sidabrinės Kengūros diplomas“ – E. Janušaitė, IIb kl. (mokyt. Z. Gedrimienė)

 

Atnaujinta: 2024-05-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.45 – 11.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35