Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Vizija

Moderni ir atvira kaitai keturmetė gimnazija, kurioje vyrauja humaniški ir demokratiški bendruomenės narių santykiai, modernus ugdymo proceso organizavimas, geri intelektualiniai ir materialiniai resursai.

Misija

Ugdyti dorą, išsilavinusį, kritiškai ir atsakingai mąstantį, gebantį žinias taikyti praktikoje, mokantį prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės ir naujų europinių standartų, atvirą pasaulio vertybėms, bet išlaikantį tautinę, patriotinę savimonę Lietuvos pilietį.

Metinės veiklos tikslai ir uždaviniai (2023–2024 m. m.)

1. Gerinti ugdymo kokybę.

1.1. Plėtoti tvarų bendradarbiavimą, darbinę partnerystę tarp pedagogų dalykiniu ir emociniu lygmeniu.

1.2. Aktualizuoti ir personalizuoti ugdymo turinį.

2. Kurti tinkamą aplinką asmenybės augimui.

2.1. Stiprinti emocinį saugumą, socialinę bei pilietinę atsakomybę ir bendradarbiavimą.

3. Gerinti ugdymo(si) aplinkas.

3.1. Sistemingai aprūpinti naujomis ugdymo priemonėmis, skaitmeniniu turiniu mokomuosius kabinetus, pedagogus, atnaujinti IKT priemones, kurti naujas edukacines erdves.

Atnaujinta: 2024-07-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35