Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2021-2022 m. m.)

Rajoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Filosofija

Rajoninė filosofijos olimpiada

5

Ţ. Marijauskaitė, Ia kl. (mokyt. R. Dirginčienė) pakviesta į

respublikinį etapą

Lietuvių k.

Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

13

II vieta – B. Jagminaitė, IIa kl. (mokyt. G. Valantienė)

II vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. K. Kleinauskaitė)

II vieta – A. Sungailaitė, IVa kl. (mokyt. O. Černauskienė)

III vieta – U. Sutkevičiūtė, IIf kl. (mokyt. N. Viršilienė)

Anglų k.

Rajoninis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

10

I vieta – S. Rudytė, IIe kl., (mokyt. M. Stančikienė)

II vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. I. Barkauskienė)

III vieta – A. Kiazimovaitė, IIa kl. (mokyt. R. Valantinienė)

III vieta – S. Petrulevičiūtė, IIc kl. (mokyt. I. Barkauskienė)

S. Rudytė ir P. Daraška pakviesti į respublikinį etapą

Rusų k.

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

3

III vieta – L. Frenkel, IIc kl. (mokyt. G. Sarakauskienė)

 

Rajoninis jaunųjų filologų konkursas

1

Nugalėtojas – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. L. Končiuvienė, K.Kleinauskaitė)

P. Daraška pakviestas į respublikinį etapą

Matematika

Rajoninė matematikos olimpiada

21

II vieta – V. Radvila, IIIa kl. (B. Platakienė)

II vieta – I. Zino, IVd kl. (mokyt. V. Vorienė)

III vieta – N. Mačernis, Ib kl. (mokyt. I. Jankauskienė)

III vieta – A. Šilinskytė, IId kl. (mokyt. L. Katarskienė)

III vieta – J. Šakinis, IIIb kl. (mokyt. B. Platakienė)

III vieta – P. Petrauskas, IVb kl. (mokyt. B. Platakienė)

III vieta – R. Burnickas, IVe kl. (mokyt. R. Čejauskienė)

I. Zino pakviesta į respublikinį etapą

Fizika

Rajoninė fizikų olimpiada

22

I vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. G. Meinorienė)

I vieta – G. Brilius, IIIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)

I vieta – I. Zino, IVd kl. (mokyt. A. Jonaitienė)

II vieta – M. Baranauskas, Ia kl. (mokyt. A. Jonaitienė)

II vieta – B. Jagminaitė, IIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)

II vieta – R. Burnickas, IVe kl. (mokyt. A. Jonaitienė)

III vieta – A. Kerpauskas, Ia kl. (mokyt. A. Jonaitienė)

III vieta – D. Bruţas, IIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)

III vieta – D. Bukauskas, IIIa kl. ( mokyt. G. Meinorienė)

G. Brilius pakviestas į respublikinį etapą

Chemija

Rajoninė chemijos olimpiada

11

II vieta – M. Baranauskas, Ia kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)

III vieta – K. Kungytė, Ic kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)

M. Baranauskas pakviestas į respublikinį etapą

Biologija

Rajoninė biologijos olimpiada

8

I vieta – M. Barnauskas, Ia kl. (mokyt. Dambrauskaitė)

I vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)

I vieta – E. Vilkauskaitė, IIf kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)

Istorija

   

II vieta – U. Sutkevičiūtė, II f kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)

II vieta – D. Bigaila, IIIa kl. (mokyt. Dambrauskaitė)

II vieta – G. Taškūnaitė, IVd kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)

III vieta – A. Kerpauskas, Ia kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)

III vieta – Ţ. Marijauskaitė, Ia kl. (mokyt. V.

Dambrauskaitė)

Rajoninė istorijos

olimpiada

19

I vieta – A. Nicytė, IIIe kl. (mokyt. D. Narmontienė)

I vieta – M. Vainauskis, IVa kl. (mokyt. A. Šiaulys)

II vieta – A. Sribalius, IIIb kl. (mokyt. A. Šiaulys)

II vieta – M. Bumbliauskis, IVb kl. (mokyt. A. Šiaulys)

III vieta – D. Bruţas, II a kl. (mokyt. D. Narmontienė)

III vieta – G. Taškūnaitė, IVd kl. (mokyt. V. Valančienė)

M. Vainauskis pakviestas į respublikinį etapą

Geografija

Rajoninė geografijos olimpiada

7

II vieta – M. Barnauskas, Ia kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

II vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

II vieta – V. Radvila, IIIa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

II vieta – M. Bumbliauskis, IVb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

III vieta – R. Zaramba, IVb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

P. Daraška pakviestas į respublikinį etapą

Rajoninė geografijos olimpiada „Mano gaublys“

16

I vieta – V. Radvila, IIIa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

I vieta – R. Zaramba, IVb kl.(mokyt. A. Širvinskienė)

II vieta – A. Gricius, IIIa kl. (mokyt. A. Širinskienė)

II vieta – M. Bumbliauskis, IVb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

III vieta – D. Jucius, Ie kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

III vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

III vieta – G. Brilius, IIIa kl. (mokyt. A. Širinskienė)

Informacinės technologijos

IT olimpiada II etapas

4

I vieta – M. Vainauskis, IVa kl. (mokyt. S. Kažukalovas)

II vieta – A. Lukšas, IIIe kl. (mokyt. S. Kažukalovas)

M. Vainauskis pakviestas į šalies etapo atrankinį turą ir

baigiamąją dalį

Teatras

Rajoninis meninio skaitymo konkursas

5

I vieta – K. Lementauskas, IIa kl. (mokyt. Ţ. Nagienė)

II vieta – G. Šakinis, If kl. (mokyt. Ţ. Nagienė)

K. Lementauskas, G. Šakinis ir meninė kompozicija

pakviesti į regioninį etapą

Dailė

Rajoninė dailės olimpiada

17

I vieta – S. Gintvainytė, IIIe kl. (mokyt. A. Maţeikienė)

II vieta – E. Janušaitė, Ib kl. (mokyt. A. Maţeikienė)

II vieta – D. Jonauskytė, IIId kl. (mokyt. A. Maţeikienė)

II vieta – J. U. Kerdivar, IVd kl. (mokyt. A. Maţeikienė)

III vieta – U. Pociūtė, Id kl. (mokyt. A. Maţeikienė)

III vieta – V. Laureckaitė, IIIb kl. (mokyt. A. Maţeikienė)

III vieta – V. Radţiūtė, IVa kl. (mokyt. A. Maţeikienė)

S. Gintvainytė pakviesta į respublikinį etapą

Technologijos

Rajoninė technologijų olimpiada

4

III vieta – G. Javgelavičiūtė, IIIa kl. (mokyt. E. Ališauskienė)

Atnaujinta: 2023-08-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35