Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2021-2022 m. m.)

Rajoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Filosofija

Rajoninė filosofijos olimpiada

5

Ž. Marijauskaitė, Ia kl. (mokyt. R. Dirginčienė) pakviesta į respublikinį etapą

Lietuvių kalba

Rajoninė lietuvių kalbos

ir literatūros olimpiada

13

II vieta – B. Jagminaitė, IIa kl. (mokyt. G. Valantienė)
II vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. K. Kleinauskaitė)
II vieta – A. Sungailaitė, IVa kl. (mokyt. O. Černauskienė)
III vieta – U. Sutkevičiūtė, IIf kl. (mokyt. N. Viršilienė)

Anglų kalba

Rajoninis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

10

I vieta – S. Rudytė, IIe kl., (mokyt. M. Stančikienė)
II vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. I. Barkauskienė)
III vieta – A. Kiazimovaitė, IIa kl. (mokyt. R. Valantinienė)
III vieta – S. Petrulevičiūtė, IIc kl. (mokyt. I. Barkauskienė)
S. Rudytė ir P. Daraška pakviesti į respublikinį etapą

Rusų kalba

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

3

III vieta – L. Frenkel, IIc kl. (mokyt. G. Sarakauskienė)

 

Rajoninis jaunųjų filologų konkursas

1

Nugalėtojas – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. L. Končiuvienė, K. Kleinauskaitė)
P. Daraška pakviestas į respublikinį etapą

Matematika

Rajoninė matematikos

olimpiada

21

II vieta – V. Radvila, IIIa kl. (B. Platakienė)
II vieta – I. Zino, IVd kl. (mokyt. V. Vorienė)
III vieta – N. Mačernis, Ib kl. (mokyt. I. Jankauskienė)
III vieta – A. Šilinskytė, IId kl. (mokyt. L. Katarskienė)
III vieta – J. Šakinis, IIIb kl. (mokyt. B. Platakienė)
III vieta – P. Petrauskas, IVb kl. (mokyt. B. Platakienė)
III vieta – R. Burnickas, IVe kl. (mokyt. R. Čejauskienė)
I. Zino pakviesta į respublikinį etapą

Fizika

Rajoninė fizikų

olimpiada

22

I vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I vieta – G. Brilius, IIIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I vieta – I. Zino, IVd kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
II vieta – M. Baranauskas, Ia kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
II vieta – B. Jagminaitė, IIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – R. Burnickas, IVe kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
III vieta – A. Kerpauskas, Ia kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
III vieta – D. Bružas, IIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – D. Bukauskas, IIIa kl. ( mokyt. G. Meinorienė)
G. Brilius pakviestas į respublikinį etapą

Chemija

Rajoninė chemijos

olimpiada

11

II vieta – M. Baranauskas, Ia kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – K. Kungytė, Ic kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
M. Baranauskas pakviestas į respublikinį etapą

Biologija

Rajoninė biologijos

olimpiada

8

I vieta – M. Barnauskas, Ia kl. (mokyt. Dambrauskaitė)
I vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
I vieta – E. Vilkauskaitė, IIf kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – U. Sutkevičiūtė, II f kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – D. Bigaila, IIIa kl. (mokyt. Dambrauskaitė)
II vieta – G. Taškūnaitė, IVd kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta – A. Kerpauskas, Ia kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta – Ž. Marijauskaitė, Ia kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)

Istorija

Rajoninė istorijos

olimpiada

19

I vieta – A. Nicytė, IIIe kl. (mokyt. D. Narmontienė)
I vieta – M. Vainauskis, IVa kl. (mokyt. A. Šiaulys)
II vieta – A. Sribalius, IIIb kl. (mokyt. A. Šiaulys)
II vieta – M. Bumbliauskis, IVb kl. (mokyt. A. Šiaulys)
III vieta – D. Bružas, II a kl. (mokyt. D. Narmontienė)
III vieta – G. Taškūnaitė, IVd kl. (mokyt. V. Valančienė)
M. Vainauskis pakviestas į respublikinį etapą

Geografija

Rajoninė geografijos

olimpiada

7

II vieta – M. Barnauskas, Ia kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – V. Radvila, IIIa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – M. Bumbliauskis, IVb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – R. Zaramba, IVb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
P. Daraška pakviestas į respublikinį etapą

Rajoninė geografijos

olimpiada „Mano gaublys“

16

I vieta – V. Radvila, IIIa kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
I vieta – R. Zaramba, IVb kl.(mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – A. Gricius, IIIa kl. (mokyt. A. Širinskienė)
II vieta – M. Bumbliauskis, IVb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – D. Jucius, Ie kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – G. Brilius, IIIa kl. (mokyt. A. Širinskienė)

Informacinės technologijos

Rajoninė informatikos

olimpiada

4

I vieta – M. Vainauskis, IVa kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
II vieta – A. Lukšas, IIIe kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
M. Vainauskis pakviestas į šalies etapo atrankinį turą ir baigiamąją dalį

Teatras

Rajoninis meninio

skaitymo konkursas

5

I vieta – K. Lementauskas, IIa kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
II vieta – G. Šakinis, If kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
K. Lementauskas, G. Šakinis ir meninė kompozicija pakviesti į regioninį etapą

Dailė

Rajoninė dailės

olimpiada

17

I vieta – S. Gintvainytė, IIIe kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – E. Janušaitė, Ib kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – D. Jonauskytė, IIId kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – J. U. Kerdivar, IVd kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – U. Pociūtė, Id kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – V. Laureckaitė, IIIb kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – V. Radžiūtė, IVa kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
S. Gintvainytė pakviesta į respublikinį etapą

Technologijos

Rajoninė technologijų

olimpiada

4

III vieta – G. Javgelavičiūtė, IIIa kl. (mokyt. E. Ališauskienė)

Regioniniai, zoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių

skaičius

Laimėjimai

Ekonomika

Regioninė ekonomikos

ir verslo olimpiada

5

I vieta – R. Burnickas, IVe kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
R. Burnickas pakviestas į respublikinį etapą

Teatras

Regioninis meninio

skaitymo konkursas

5

II vieta – K. Lementauskas, IIa kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
III vieta – G. Šakinis, If kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
K. Lementauskas ir meninė kompozicija pakviesti į respublikinį etapą

Respublikiniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

 

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

1

Pagyrimo raštas – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. L. Končiuvienė, K. Kleinauskaitė)

Gamtos mokslai

Gamtos mokslų olimpiada

1

Pagyrimo raštas – M. Baranauskas, Ia kl. (mokyt. L. Sakalauskienė, A. Jonaitienė, V. Dambrauskaitė)

Fizika

Respublikinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas

 

III vieta – B. Jagminaitė, IIa kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – I. Zino, IVd kl. (mokyt. A. Jonaitienė

Istorija

Respublikinė istorijos olimpiada

1

III vieta – M. Vainauskis, IVa kl. (mokyt. A. Šiaulys)

Ekonomika

Respublikinė ekonomikos olimpiada

1

I vieta – R. Burnickas, IVe kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
Pakviestas dalyvauti atrankoje į tarptautinę astronomijos olimpiadą

Ekonomikos ir finansinio raštingumo konkursas ISM FLOW

3

I vieta – R. Burnickas, IVe kl. (mokyt. R. Skrodenytė)

Kraštotyra

Respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros mokinių konkursas „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“

1

I vieta – V. Kaminskaitė, IIc kl. (mokyt. G. Kovalenko)

Anglų kalba

Projektas-konkursas „Kalbų kengūra”

 

„Auksinės Kengūros diplomas“ – R. Norbutas, IIIb kl. (mokyt. R. Valantinienė)
„Auksinės Kengūros diplomas“ – A. Sribalius, IIIb kl. (mokyt. J. Daugelė)
„Auksinės Kengūros diplomas“ – M. Bumbliauskis, IVb kl. (mokyt. R. Valantinienė) 
„Auksinės Kengūros diplomas“ – T. Vitkevičius, IVb kl. (mokyt. R. Valantinienė)

Vokiečių kalba

Projektas-konkursas „Kalbų kengūra”

1

„Auksinės Kengūros diplomas“ – E. Janušaitė, I kl. (mokyt. Z. Gedrimienė)
„Sidabrinės Kengūros diplomas“ – F. Steponavičius, Ia kl. (mokyt. Z. Gedrimienė)
„Sidabrinės Kengūros diplomas“ – A. Budreckytė, Ib kl. (mokyt. Z. Gedrimienė)
„Sidabrinės Kengūros diplomas“ – N. Mačernis, Ib kl. (mokyt. Z. Gedrimienė)
„Oranžinės Kengūros diplomas“ – P. Daraška, IIb kl. (mokyt. L. Končiuvienė)

 

Atnaujinta: 2024-07-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35