Metodinės grupės

Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Gitana Kovalenko Lietuvių kalbos mokytoja Pirmininkė
2.

Orinta Černauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
3.

Kristina Kleinauskaitė-Mališauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
4.

Saulė Ragulienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
5.

Nijolė Viršilienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Renata Valantinienė Anglų kalbos mokytoja Pirmininkė
2.

Irena Barkauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
3.

Jolanta Daugelė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
4.

Raimonda Pudžaitytė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
5.

Monika Stančikienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
6.

Judita Stelingienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
7.

Alma Ragainienė

Rusų kalbos mokytoja

Narė
8.

Gintarė Sarakauskienė

Rusų kalbos mokytoja

Narė
9.

Zina Gedrimienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Narė
10.

Loreta Končiuvienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Narė
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Vida Vorienė Matematikos mokytoja  Pirmininkė
2.

Rasa Čejauskienė

Matematikos, ekonomikos mokytoja

Narė
3.

Inesa Durčaitė

Matematikos mokytoja

Narė
4.

Lina Katarskienė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja

Narė
5.

Birutė Platakienė

Matematikos mokytoja

Narė
6.

Laima Prialgauskienė

Matematikos mokytoja

Narė
7.

Sigitas Kažukalovas

Informacinių technologijų mokytojas

Narys
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Ilona Nutautienė Chemijos mokytoja Pirmininkė
2.

Virginija Dambrauskaitė

Biologijos mokytoja

Narė
3.

Palam Bugnevičienė

Biologijos mokytoja

Narė
4.

Laimutė Sakalauskienė

Chemijos mokytoja

Narė
5.

Audronė Jonaitienė

Fizikos mokytoja

Narė
6.

Genovaitė Meinorienė

Fizikos mokytoja

Narė
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Antanas Šiaulys Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas Pirmininkas
2.

Regina Dirginčienė

Etikos mokytoja

Narė
3.

Arūnas Raudonius

Tikybos, gyvenimo įgūdžių mokytojas

Narys
4.

Rima Skrodenytė

Geografijos ir ekonomikos mokytoja

Narė
5.

Aldona Širvinskienė

Geografijos mokytoja

Narė
6.

Daiva Narmontienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

Narė
7.

Vida Valančienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

Narė
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Audronė Mažeikienė Dailės, grafinio dizaino, fotografijos mokytoja  Pirmininkė
2.

Ingrida Muturė

Dailės, braižybos ir technologijų mokytoja

Narė
3.

Evelina Ališauskienė

Dailės ir technologijų mokytoja

Narė
4.

Rasuolė Zederštremienė

Technologijų mokytoja

Narė
5.

Rima Rekeltienė

Muzikos mokytoja

Narė
6.

Simona Gargasienė

Šokio mokytoja

Narė
7.

Živilė Nagienė

Teatro mokytoja

Narė
8.

Renata Kirvelaitienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Narė
9.

Linas Ligeikis

Fizinio ugdymo mokytojas

Narys
10.

Aušra Skaivydienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Narė

Metodinių grupių funkcijos

 • Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius:
  • Planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms.
  • Nagrinėti praktinę veiklą.
  • Plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Gimnazijos pažangos.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35