Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2016-2017 m. m.)

Dalykas/sritis

Renginio 
pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Filosofija

Filosofijos olimpiados
I turas

4

K.Davidovaitė, IV c kl., A.Kovalenkovaitė, IV c kl., I.Stonytė, IV d kl., A.Šeputa, IV d kl. pakviesti į respublikinį turą (mokyt. R.Dirginčienė)

Etika

Respublikinis
etikos konkursas 9-10
klasių mokiniams

6

A.Šiušaitė ir G.Kvedaraitė, I a kl., pateko į II etapą (mokyt. R.Dirginčienė)

Lietuvių kalba

Rajoninė lietuvių kalbos ir

literatūros olimpiada

6

I vieta – K.Narkutė, II b kl. (mokyt. G.Valantienė)
II vieta – I.Pudžiuvelytė, II b kl. (mokyt. G.Valantienė)
II vieta - J.Gedvilaitė, III a kl. (mokyt. G.Valantienė)
K.Narkutė pakviesta į respublikinį etapą

Lietuvių kalba

Nacionalinis Vinco Kudirkos
dailyraščio konkursas

26

Pateko į finalą K.Narkutė, II b kl. (mokyt. G.Valantienė)

Anglų kalba

Rajoninė anglų
kalbos olimpiada (11 kl.)

5

III vieta – R.Lukauskis, III b kl. (mokyt. O.Černauskienė)

Anglų kalba

Rajoninis anglų kalbos
konkursas (9-10 kl.)

7

I vieta – I.Lapkus, II b kl. (mokyt. R.Pudžaitytė)

II vieta – V.Gintalas, I b kl. (mokyt. R.Valantinienė)
I.Lapkus pakviestas į respublikinį etapą

Rusų kalba

Rajoninė rusų

kalbos olimpiada

4

III vieta – F.Ramančauskaitė, II b kl. (mokyt. A.Ragainienė)

Matematika

Rajoninė matematikos
olimpiada

19

I vieta – R.Jagminas, I b kl. (mokyt. L.Prialgauskienė)
I vieta - V.Mažeika, III d kl. (mokyt. B.Platakienė)

II vieta – I.Lapkus, II b kl. (mokyt. V.Vorienė)

II vieta – L.Gražys, III b kl. (mokyt. B.Platakienė)
III vieta – I.Stonytė, IV d kl. (mokyt. R.Čejauskienė)

Fizika

Rajoninė fizikų
olimpiada

17

I vieta – J.Šakys, I b kl. (mokyt. G.Meinorienė)

I vieta – V.Mažeika, III d kl. (mokyt. G.Meinorienė)
I vieta - M.Švažas, IV b kl. (mokyt. A.Jonaitienė)

II vieta – V.Gricius, I a kl. (mokyt. G.Meinorienė)

II vieta – K.Akimovas, II a kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
II vieta – A.Bušma, III d kl. (mokyt. G.Meinorienė)
II vieta – V.Rimiškis, IV b kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
III vieta – K.Keršis, II e kl. (mokyt. A.Jonaitienė)

III vieta – B.Kukulskis, III d kl. (mokyt. G.Meinorienė)
III vieta – A.Čaponka, III f kl. (mokyt. G.Meinorienė)
III – vieta – J.Vertelytė, IV b kl. (mokyt. A.Jonaitienė)

V.Mažeika, M.Švažas, A.Bušma pakviesti į respublikinį etapą

Chemija

Rajoninė chemijos
olimpiada

16

I vieta – A.Grudytė, I a kl. (mokyt. I.Nutautienė)

I vieta - D.Samulionis, II b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
I vieta – L.Gražys, III b kl. (mokyt. I. Nutautienė)

I vieta – J.Barškutytė, IV a kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
II vieta – I.Lapkus, II b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)

II vieta – M.Lobanovas, III d kl. (mokyt. I.Nutautienė)
III vieta – A.Vaitekaitytė, I a kl. (mokyt. I.Nutautienė)
III vieta – R.Jagminas, I b kl. (mokyt. I.Nutautienė)

III vieta – R.Vainauskytė, II b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
III vieta – R.Reivytytė, III e kl. (mokyt. I.Nutautienė)
A.Grudytė, D.Samulionis, L.Gražys, J.Barškutytė pakviesti į respublikinį etapą

Biologija

Rajoninė biologijos
olimpiada

14

I vieta – R.Jagminas (mokyt. P.Bugnevičienė)

I vieta – V.Virbauskytė, III c kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
II vieta – D.Samulionis, II b kl., (mokyt. V.Dambrauskaitė)

II vieta – F.Ramančauskaitė, II b kl. (mokyt.V.Dambrauskaitė)
III vieta – V.Gintalas, I b kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)

III vieta – R.Reivytytė, III e kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
R.Jagminas, D.Samulionis, F.Ramančauskaitė, V.Gintalas pakviesti į respublikinį etapą

Istorija

Rajoninė istorijos
olimpiada

15

I vieta – A.Grudytė, I a kl. (mokyt. S.Sovienė)
I vieta – O.Jaugaitė, II e kl. (mokyt. S.Sovienė)
II vieta – I.Lapkus, II b kl. (mokyt. V.Valančienė)
III vieta – A.Šiušaitė, I a kl. (mokyt. S.Sovienė)
III vieta – V.Fuks, IV f kl. (mkyt. S.Sovienė)
O.Jaugaitė pakviesta į respublikinį etapą

Pilietiškumo
pagrindai

Konstitucijos

egzaminas (II etapas)

5

R.Jagminas, I b kl. ir G.Ligeikytė, II b kl. (mokyt. V.Valančienė) II etapo laimėtojai

Pilietiškumo

pagrindai

Europos

egzaminas

14

Į finalinį etapą pakviestas I.Lapkus, II b kl. (mokyt. S.Sovienė)

Geografija

Rajoninė geografijos
olimpiada

12

I vieta – D.Samulionis, II b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
I vieta – Š.Raudonis, IV b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
III vieta – A.Grudytė, I a kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – A.Petreikis, II e kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – G.Kučkaitė, III d kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
Š.Raudonis pakviestas į respublikinį etapą

Geografija

Rajoninė geografijos

olimpiada „Mano gaublys“

12

I vieta – D.Samulionis, II b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
II vieta – A.Grudytė, I a kl. (mokyt. A.Širvinskienė

II vieta – D.Jakas, III b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

II vieta – E.Motužaitė, IV b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
III vieta – G.Dargytė, II b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
III vieta – A.Petreikis, II e kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

III vieta – D.Strazdauskaitė, III c kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
III vieta – G.Kučkaitė, III d kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

III vieta – E.Pazniokaitė, IV c kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

Informacinės technologijos

Rajoninė

informatikos olimpiada

5

I vieta – N.Gabalis, III a kl. (mokyt. S.Kažukalovas)

II vieta – A.Bušma, III d kl. (mokyt. S.Kažukalovas)
III vieta – V.Mažeika, III d kl. (mokyt. L.Katarskienė)

Informacinės

technologijos

Rajono 8-9 klasių
IT olimpiada

4

II vieta – P.Tamulis, I c kl. (mokyt. S.Kažukalovas)

Informacinės technologijos

Respublikinis
IT konkursas „Bebras“

21

P.Tamulis, I c kl., R.Vainauskytė, II b kl., N.Gabalis,
III a kl., Š.Riaukaitė, III a kl., L.Čijunskis,
IV a kl., M.Skaivydas,
IV f kl. (mokyt. S.Kažukalovas) pakviesti į II etapą

Teatras

Rajoninis meninio
skaitymo konkursas

5

I vieta – J.Šakys, I b kl. (mokyt. Ž.Nagienė)

II vieta - G.Tupikaitė, IV b kl. (mokyt. Ž.Nagienė)

Literatūrinė kompozicija (N.Veitaitė, G.Tupikaitė, E.Najulis, K.Baranauskas, IV b kl., mokyt. Ž.Nagienė) ir J.Šakys pakviesti į regioninį etapą

Dailė

Rajoninė dailės
olimpiada

14

II vieta – A.Ruibytė, II c kl. (mokyt. A.Mažeikienė)
II vieta – K.Paulauskaitė, II d kl. (mokyt. I.Muturė)
III vieta – L.Jasmontaitė, I b kl. (mokyt. I.Muturė)
III vieta – E.Budrys, III f kl. (mokyt. A.Mažeikienė)

III vieta – N.Montvydaitė, III f kl. (mokyt. A.Mažeikienė)
III vieta – E.Pazniokaitė, IV c kl. (mokyt. A.Mažeikienė)
III vieta – D.Damašauskaitė, I a kl. (mokyt. A.Mažeikienė)
III vieta – I.Makarevičiūtė, IV f kl. (mokyt. A.Mažeikienė)

Technologijos

Rajoninė technologijų
olimpiada

1

I vieta – K.Pakalniškytė, IV b kl. (mokyt. I.Muturė)
K.Pakalniškytė deleguota į respublikinį etapą

Kūno kultūra

Lietuvos mokyklų žaidynių
štangos spaudimo
varžybos (rajoninis etapas)

9

I vieta – komanda (D.Drąsutis, I d kl., V.Šeputa, I d kl., M.Kryževičius,
III a kl.,R.Narmontaitė, III a kl., T.Kvasys, III f kl., M.Chritankova,
IV c kl., J. Petrauskas, IV e kl., V.Petrauskas,
IV e kl., M.Kaminskas, IV f kl., mokyt. A.Bernotas)

I vieta – M.Kryževičius, III a kl. (mokyt. A.Bernotas)
I vieta – M.Chritankova, IV c kl. (mokyt. A.Bernotas)
I vieta - J.Petrauskas, IV e kl. (mokyt. A.Bernotas)
I vieta – M.Kaminskas, IV f kl. (mokyt. A.Bernotas)
II vieta – T.Kvasys, III f kl. (mokyt. A.Bernotas)
III vieta – D.Drąsutis, I d kl. (mokyt. A.Bernotas)
III vieta – V.Petrauskas, IV e kl. (mokyt. A.Bernotas)

Kūno kultūra

Lietuvos mokyklų žaidynių
tinklinio varžybos
(rajoninis etapas)

12

I vieta – merginų komanda (E.Venckutė, II a kl., G.Dargytė, II b kl., A.Kneitaitė, II b kl., G.Ligeikytė, II b kl., F.Ramančauskaitė, II b kl., K.Kurapatkina, III c kl., mokyt. A.

Skaivydienė)

II vieta – vaikinų komanda (K.Akimovas, II a kl.,

I.Kaktavičius, II a kl., A.Pranckaitis, II a kl., G.Rupšys, II a kl., D.valaitis, II a kl., N.Vaitkus, II b kl., mokyt. L.Ligeikis)
Merginų komandai suteikta teisė dalyvauti zoninėse varžybose

Kūno kultūra

Lietuvos mokyklų žaidynių
tinklinio varžybos 
(rajoninis etapas)

8

II vieta – vaikinų komanda (D.Freimontas, I a kl., B.Jurkūnas, I a kl., T.Kabišaitis, I a kl., K.Lobanovas, I a kl.,  K.Petrulevičius, I a kl., B.Budrys, I b kl., D.Ginkus,I b kl., D.Vasiliauskas, I c kl., mokyt. R.Kirvelaitienė)

Kūno kultūra

Lietuvos mokyklų žaidynių
salės futbolo varžybos 
„LadyGolas“ (rajoninis etapas)

8

II vieta – merginų komanda (G.Kvedaraitė, I a kl., E.Zvėgaitė, I d kl., L.Juočerytė, II a kl., E.Venckutė, II a kl., P.Vinčaitė, II a kl., L.Dzindzeletaitė,II d kl., F.Stonkutė, II d kl., K.Kurapatkina, III c kl., mokyt. A.Skaivydienė)

Kūno kultūra Tarpmokyklinės
krepšinio varžybos
8

I vieta – vaikinų komanda (M.Diržininkas, III a kl., D.Tiška,
III b kl., G.Mileška, III d kl., K.Liutkus, IV a kl., V.Rimiškis,
IV b kl., R.Žibikas, IV d kl., J.Bružas, IV f kl., T.Čiapas,
IV f kl., mokyt. L.Ligeikis)

Regioniniai, zoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Informacinės technologijos

Dr. J.P.Kazicko moksleivių
kompiuterininkų (informacinių
technol. taikymo) konkursas

3

II vieta – A.Grudytė, I a kl. (mokyt. L.Katarskienė)

Ekonomika

Regioninė ekonomikos
ir verslo olimpiada

9

II vieta – S.Sidabras, IV d kl. (mokyt. R.Skrodenytė)

III vieta – D.Samulionis, II b kl. (mokyt. R.Skrodenytė) S.Sidabras, D.Samulionis pakviesti į respublikinį etapą

Teatras

Regioninis meninio
skaitymo konkursas

4

II vieta – J.Šakys, I b kl. (mokyt. Ž.Nagienė)

II vieta - literatūrinė kompozicija (N.Veitaitė, G.Tupikaitė, E.Najulis, K.Baranauskas, IV b kl., mokyt. Ž.Nagienė)

Kūno kultūra

Lietuvos mokyklų
žaidynių krepšinio
varžybos

8

I vieta – vaikinų komanda (D.Freimontas, I a kl., B.Jurkūnas, I a kl., T.Kabišaitis, I a kl., K.Lobanovas, I a kl., K.Petrulevičius, I a kl., B.Budrys, I b kl., D.Ginkus, I b kl., D.Vasiliauskas, I c kl., mokyt. R.Kirvelaitienė)

Respublikiniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Etika

Respublikinis etikos konkursas
9-10 klasių mokiniams

2

A.Šiušaitė, I a kl., pateko tarp 20 nugalėtojų (mokyt. R.Dirginčienė)

Etika

Respublikinis etikos konkursas
11-12 klasių mokiniams

12

II vieta – K.Antanavičiūtė, IV d kl. (mokyt. R.Dirginčienė) II vieta – M.Žalytė, IV d kl. (mokyt. R.Dirginčienė)

III vieta – K.Antanavičiūtė, IV d kl. (mokyt. R.Dirginčienė) III vieta – A.Kovalenkovaitė, IV c kl. (mokyt. R.Dirginčienė)

Anglų k.

Respublikinis anglų k.
konkursas (9-10 kl.)

1

I vieta – I.Lapkus, II b kl. (mokyt. R.Pudžaitytė)

Matematika

Jaunųjų matematikų varžybos

6

I vieta – V.Mažeika, III d kl. (mokyt. B.Platakienė) V.Mažeika pakviestas į olimpiados respublikinį etapą

Fizika

Respublikinė fizikos
olimpiada

1

III vieta, laureato vardas – V.Mažeika, III d kl. (mokyt. G.Meinorienė)

V. Mažeika pakviestas dalyvauti atrankoje į Tarptautinę fizikos olimpiadą

Fizika

Fizikos čempionatas

13

III vieta – V.Mažeika, III d kl. (mokyt. G.Meinorienė)

Fizika

Prof. K.Baršausko
fizikos konkursas

12

I vieta – V.Mažeika, III d kl. (mokyt. G.Meinorienė)

III vieta – V.Gricius, I a kl. (mokyt. G.Meinorienė)

Biologija

Respublikinė biologijos
olimpiada

4

Pagyrimo raštas – R.Jagminas, I b kl. (mokyt.P.Bugnevičienė)
Pagyrimo raštas – D.Samulionis, II b kl. (mokyt.

V.Dambrauskaitė)

Geografija

Respublikinė geografijos
olimpiada

1

III vieta - Š.Raudonis, IV b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

Š.Raudonis pakviestas dalyvauti atrankoje į Tarptautinę geografijos olimpiadą

Ekonomika

Respublikinė ekonomikos
olimpiada

2

Pagyrimo raštas – D.Samulionis, II b kl. (mokyt. R.Skrodenytė)

Lietuvių kalba

Meninių moksleivių ir
studentų darbų konkursas

5

I vieta – Š.Raudonis, IV b kl. (mokyt. G.Valantienė)
Pagyrimo raštas – J.Vertelytė, IV b kl. (mokyt. G.Valantienė)

Lietuvių kalba

VU Rašytojų klubo
konkursas ”Littera”

1

Laureatė – R.Reivytytė, III e kl. (mokyt. O.Černauskienė)

Fizika

Respublikinis mokinių fizikos
kūrybinių darbų konkursas
”Fizikos bandymai aplink mus 2017”

15

III vieta - komanda (E.Motužaitė, IV b kl., E.Pazniokaitė, IV c kl., mokyt. G.Meinorienė)

Biologija

Konkursas
”Lietuvos gamtininkas”

1

Pagyrimo raštas – R.Reivytytė, III e kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)

Pilietiškumo pagrindai

Europos egzaminas

1

Paskatinamasis prizas – I.Lapkus, II b kl. (mokyt. S.Sovienė)

Pilietiškumo pagrindai

Euroscola konkursas

10

I vieta ir teisė atstovauti Lietuvai Euroscola renginyje

Strasbūre - komanda (E.Ilginis, II b kl., I.Lapkus, II b kl., B.Matiukaitė, II b kl., A.Bušma, III d kl., G.Kučkaitė, III d kl., E.Najulis, IV b, Š.Raudonis, IV b kl., M.Švažas, IV b kl., G.Tupikaitė, IV b kl., V.Fuks, IV f kl., mokyt. S.Sovienė)

Anglų kalba

Projektas- konkursas
”Kalbų kengūra”

25

”Sidabrinės Kengūros diplomas” – K.Augustis, II a kl. (mokyt. R.Pudžaitytė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – K.Momgaudis, II a kl. (mokyt. R.Pudžaitytė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – U.Jonauskis, II a kl. (mokyt. R.Pudžaitytė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – V.Narutavičius, III e kl. (mokyt. L.Bertašienė)

Rusų kalba

Projektas- konkursas
”Kalbų kengūra”

4

”Auksinės Kengūros diplomas” – I.Rogožina, I d kl. (mokyt. I.Liubavičienė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – I.Juškevičiūtė, II a kl. (mokyt. I.Liubavičienė)

Vokiečių kalba

Projektas- konkursas
”Kalbų kengūra”

7

”Oranžinės Kengūros” diplomas – D.Dukalskytė, I b kl. (mokyt. Z.Gedrimienė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – U.Jonauskis, II a kl. (mokyt. L.Končiuvienė)

Anglų kalba

“Tavo žvilgsnis”
vertimų konkursas

17

Vertimų iš anglų kalbos į lietuvių kalbą laureatai: F.Ramančauskaitė, II b kl. (mokyt. R.Pudžaitytė) A.Raudytė, II c kl. (mokyt. L.Bertašienė) M.Klimovaitė, III b kl. (mokyt. O.Černauskienė)

Dailė

“Tavo žvilgsnis”
vertimų konkursas
(iliustravimas)

2

Teksto iliustracijos laureatai: G.Barkutė, II b kl. (mokyt. R.Pudžaitytė, I.Muturė) V.Vaitkutė, II d kl. (mokyt. J.Stelingienė, A.Mažeikienė)

Šokis

Respublikinis sporto
ir meno festivalis-konk.
„Vaikai – olimpinės gėlės“

 

III vieta – šokių kolektyvo “Džesi“ merginų grupė (mokyt. S.Gargasienė)

Šokis

Lietuvos profesin. mokymo
ir bendrojo ugdymo įstaigų
šiuolaik. šokių kolektyvų
festivalis „Griausmas“

 

III vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (mokyt. S.Gargasienė)

Šokis

Lietuvos nacionalinės
šokių varžybos- festivalis
„Linedance LT Vilniaus taurė“

 

Dvi I vietos – šokių kolektyvas “Džesi“ (mokyt. S.Gargasienė)

Kūno kultūra

Lietuvos mokyklų
žaidynių štangos
spaudimo varžybos

9

IV vieta – komanda (D.Drąsutis, I d kl., V.Šeputa, I d kl., M.Kryževičius, III a kl.,R.Narmontaitė, III a kl., T.Kvasys, III f kl., M.Chritankova, IV c kl., J. Petrauskas, IV e kl., 

V.Petrauskas, IV e kl., M.Kaminskas, IV f kl., mokyt. A.Bernotas)

II vieta – M.Chritankova, IV c kl. (mokyt. A.Bernotas)
II vieta - J.Petrauskas, IV e kl. (mokyt. A.Bernotas)

III vieta – M.Kryževičius, III a kl. (mokyt. A.Bernotas)
III vieta – V.Petrauskas, IV e kl. (mokyt. A.Bernotas)

Kūno kultūra

Lietuvos mokyklų
žaidynių krepšinio
varžybos

8

II vieta – vaikinų komanda (D.Freimontas, I a kl., B.Jurkūnas, I a kl., T.Kabišaitis, I a kl., K.Lobanovas, I a kl., K.Petrulevičius, I a kl., B.Budrys, I b kl., D.Ginkus, I b kl., D.Vasiliauskas, I c kl., mokyt. R.Kirvelaitienė)

Atnaujinta: 2024-05-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35