Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

 • Vadovo pavaduotojai ugdymui.
 • Visi gimnazijoje mokytojai.
 • Sveikatos priežiūros specialistas.
 • Pagalbos mokiniui specialistai.
 • Bibliotekininkai.
 • Kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35