Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:   

 • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.2l.20;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
 • finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;
 • kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35