Gimnazistams

Gimnazisto garbės kodeksas

Gimnazistas suvokia, kad gimnazijoje ir už jos ribų atstovauja savo mokyklai, miestui ir net valstybei, kad pagal jo elgesį aplinkiniai sprendžia apie visą gimnazijos bendruomenę.
Gimnazijoje ir už jos ribų gimnazistas laikosi kultūringo, pagarbaus ir mandagaus elgesio taisyklių.

Gerbia pedagogus, vykdo jų reikalavimus, pagarbiai elgiasi su visais suaugusiais žmonėmis, sąžiningai vykdo moksleivio pareigas, saugo mokyklos ir visuomenės turtą.

Gimnazistui draudžiama gimnazijoje ir už jos ribų vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, rūkyti, keiktis, šiukšlinti, žaisti azartinius žaidimus.

Už gimnazisto Garbės kodekso pažeidimus moksleivis gali būti svarstomas direkcinėje, pedagogų arba gimnazijos tarybose, išimties atvejais šalinamas iš gimnazijos, visais atvejais informuojami tėvai. Pasirašytas Garbės kodeksas saugomas gimnazisto asmens byloje.

Gimnazisto pareigos

1. Įsigyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų.
2. Pagarbiai bendrauti su mokytojais bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.
3. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir moksleivių elgesio taisyklių.

Gimnazisto teisės

1. Įsigyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
2. Rinktis dalykų kursus.
3. Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
4. Naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale, kabinetais ir laboratorijomis.
5. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
6. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, ugdymo grupėse, sekcijose, klubuose, būreliuose.
7. Burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas ir judėjimus.

Atnaujinta: 2024-07-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35