Darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2022 m. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis  
Etatai 2023 m. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis  
Etatai 2024 m. I ketv. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis  
Vadovas  Pareigybės, skirtos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti 1   1   1  
Įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui 3 2748 3 3335 3 3948
Socialinis pedagogas* Švietimo pagalbos specialistų pareigybės     1,25 1918 1,25 2588
Psichologas*     1,25 1,25 2685
Bibliotekininkas 2 1132 1,5 1363 1,5 2250
Mokytojo padėjėjas 1 840 1 1097 1 1018
Karjeros specialistas*     1   1 1665
Mokytojas Pareigybės, skirtos ugdymo planui įgyvendinti 53,82 1716 53,71 1744 53,71 2117
Ūkvedys* A, B ir C lygio pareigybės  1 1280 1 1472 1 1712
Vyriausiasis buhalteris* 1 1 1,5
Sekretorius* 1 1 1
Vyriausiasis virėjas* 1 1 1
Informacinių technologijų specialistas* 1 1 0,5
Laborantas 
1,25 1,25 0,17
Virėjas 3 3 3
Elektrikas 0,5 0,5 0,5
Socialinis pedagogas C lygio pareigybės 1,5 1708        
Psichologas 1
Valytojas, budėtojas, stalius, lauko aplinkos tvarkytojas, statinių techninės 
priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, virtuvės pagalbinis darbuotojas
D lygio pareigybės 15,75   15,75 840 15,75 929

*Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“1.2.12.18 p. "Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą".

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35