Darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2022 m. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis  
Etatai 2023 m. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis  
Vadovas  Pareigybės, skirtos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti 1   1  
Įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui 3 2748 3 3335
Socialinis pedagogas* Švietimo pagalbos specialistų pareigybės     1,25 1918
Psichologas*     1,25
Bibliotekininkas 2 1132 1,5 1363
Mokytojo padėjėjas 1 840 1 1097
Mokytojas Pareigybės, skirtos ugdymo planui įgyvendinti 53,82 1716 53,71 1744
Ūkvedys* A, B ir C lygio pareigybės  1 1280 1 1472
Vyriausiasis buhalteris* 1 1
Sekretorius* 1 1
Vyriausiasis virėjas* 1 1
Informacinių technologijų specialistas* 1 1
Karjeros specialistas*   1
Laborantas  1,25 1,25
Virėjas 3 3
Elektrikas 0,5 0,5
Socialinis pedagogas C lygio pareigybės 1,5 1708    
Psichologas 1  
Valytojas, budėtojas, stalius, lauko aplinkos tvarkytojas, statinių techninės 
priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, virtuvės pagalbinis darbuotojas
D lygio pareigybės 15,75   15,75 840

*Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“1.2.12.18 p. "Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą".

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35