Metodinė taryba

Metodinė taryba 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Sonata Šakienė Vadovo pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Gitana Kovalenko Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

3.

Renata Valantinienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Vida Vorienė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

5. Ilona Nutautienė Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
6. Antanas Šiaulys Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas Narys
7. Audronė Mažeikienė

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Narė
8. Liuda Braslauskienė Vadovo pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos koordinatorė Narė

Metodinės tarybos funkcijos

 • Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
 • Inicijuoja inovacijų diegimą Gimnazijoje.
 • Teikia Gimnazijos vadovui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35