Metodinė taryba

Metodinė taryba 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Sonata Šakienė Direkroriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Gitana Kovalenko Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

3.

Renata Valantinienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Vida Vorienė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

5. Palma Bugnevičienė Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
6. Antanas Šiaulys Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas Narys
7. Audronė Mažeikienė

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Narė
8. Rima Rekeltienė Klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkė Narė
9. Liuda Braslauskienė Direkroriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos koordinatorė Narė

Metodinės tarybos funkcijos

 • Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
 • Inicijuoja inovacijų diegimą Gimnazijoje.
 • Teikia Gimnazijos vadovui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35