Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2018-2019 m. m.)

Rajoniniai

Dalykas/ sritis

Renginio pavadinimas

Daly– vių sk.

Laimėjimai

Filosofija

Filosofijos

olimpiados I turas

2

G.Strikauskytė (II a kl.), I.Lapkus (IV b kl.) pakviesti į respublikinį turą (mokyt. R.Dirginčienė)

Lietuvių k.

Rajoninė lietuvių kalbos
ir literatūros olimpiada

9

I vieta – G.Intaitė, II e kl. (mokyt. K.Kleinauskaitė) 
I vieta – K.Narkutė, IV b kl. (mokyt. G.Valantienė)
II vieta – S.Mickevičiūtė, I a kl (mokyt. O.Černauskienė
III vieta – S.Skabeikaitė, IV b kl. (mokyt. G.Valantienė)
G.Intaitė, K.Narkutė pakviestos į respublikinį etapą

Lietuvos mokinių jaunųjų

filologų konkursas

2

Laureatė – G.Čiužaitė, III b kl. (mokyt. S.Ragulienė)
Laureatė – I.Pudžiuvelytė, IV b kl. (mokyt. G.Valantienė)

Anglų k.

Rajoninė anglų kalbos

olimpiada (11 kl.)

8

II vieta – V.Gintalas, III b kl. (mokyt. R.Valantinienė)
II vieta – P.Tamulis, III c kl. (mokyt. J.Daugelė)
III vieta – G.Banevičiūtė, III a kl. (mokyt. D.Petrikienė)

Rajoninis anglų kalbos
konkursas (9–10 kl.)

8

II vieta – G.Intaitė, II e kl. (mokyt. J.Stelingienė)
III vieta – A.Švažas, II a kl. (mokyt. J.Daugelė)
G.Intaitė pakviesta į respublikinį etapą

Matematika

Rajoninė matematikos

olimpiada

19

I vieta – I. Zino, I f kl. (mokyt. V. Vorienė)

I vieta – R. Jagminas, III b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
I vieta – D. Šližys, IV e kl. (mokyt. B. Platakienė)

II vieta – K. Augustytė, I d kl. (mokyt. V. Vorienė)

II vieta – J .Kaminskas, II e kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – B. Budrys, III b kl. (mokyt. L.Prialgauskienė)
II vieta – R. Lemežis, III b kl. (mokyt. L.Prialgauskienė)
III vieta – M. Bumbliauskis, I b kl. (mokyt. V.Vorienė)

III vieta – G. Banevičiūtė, III a kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
J.Kaminskas pakviestas į respublikinį etapą

Fizika

Rajoninė fizikų

olimpiada

19

I vieta – I.Zino, I f kl. (mokyt. A.Jonaitienė)

I vieta – J.Kaminskas, II e kl. (mokyt. G.Meinorienė)
I vieta – V.Gricius, III a kl. (mokyt. G.Meinorienė)

I vieta – G.Ligeikytė, IV b kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
II vieta – R.Lemežis, III b kl. (mokyt. G.Meinorienė)
II vieta – D.Šližys, IV e kl. (mokyt. A.Jonaitienė)

III vieta – R.Endriulis, I d kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
III vieta – A.Kairytė, I f kl. (mokyt. A.Jonaitienė)
III vieta – B.Budrys, III b kl. (mokyt. G.Meinorienė)
III vieta – M.Vilkas, IV b kl. (mokyt. A.Jonaitienė)

I.Zino, J.Kaminskas, V.Gricius, R.Lemežis pakviesti į respublikinį etapą

Chemija

Rajoninė chemijos

olimpiada
14

I vieta – D.Samulionis, IV b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)

II vieta – A.Kairytė, I f kl. (mokyt. I.Nutautienė) 

II vieta – I.Pocius, II d kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
III vieta – I.Zino, I f kl. (mokyt. I.Nutautienė)

III vieta – M.Dapšytė, II b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
III vieta – A.Grudytė, III a kl. (mokyt. I. Nutautienė)
III vieta – K.Narkutė, IV b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)

III vieta – S.Skabeikaitė, IV b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė)
III vieta – R.Vainauskytė, IV b kl. (mokyt. L.Sakalauskienė) 
D.Samulionis pakviestas į respublikinį etapą

Biologija

Rajoninė biologijos

olimpiada

20

I vieta – D.Samulionis, IV b kl., (mokyt. V.Dambrauskaitė)
II vieta – P.Mažulis, I a kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)

II vieta – M.Vainauskis, I a kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
II vieta – M.Dapšytė, II b kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
II vieta – A.Grudytė, III a kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė)

II vieta – R.Jagminas, III b kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė)
III vieta – A.Sungailaitė, I d kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)
III vieta – I.Zino, I f kl. (mokyt. P.Bugnevičienė)

III vieta – L.Juozepavičiūtė, II e kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė)
III vieta – I.Pudžiuvelytė, IV b kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė)
III vieta – F.Ramančauskaitė, IVb kl. (mokyt.V.Dambrauskaitė)
D.Samulionis pakviestas į respublikinį etapą

Istorija

Rajoninė istorijos

olimpiada

19

I vieta – L.Bručas, I f kl. (mokyt. V.Valančienė)

I vieta – A.Šiušaitė, III a kl. (mokyt. V.Valančienė)
II viet – K.Augustytė, I d kl. (mokyt. S.Sovienė)

II vieta – H.Viktoravičius, II c kl. (mokyt. S.Sovienė)
II vieta – I.Lapkus, IV b kl. (mokyt. V.Valančienė)
III vieta – A.Sungailaitė, I d kl. (mokyt. S.Sovienė)
III vieta – V.Jurkus, II e kl. (mokyt. S.Sovienė)

Geografija

Rajoninė geografijos 

olimpiada

12

II vieta – M.Bumbliauskis, I b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
II vieta – H.Viktoravičius, II c kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
II vieta – A.Grudytė, III a kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

III vieta – L.Bručas, I f kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – J.Šakys, III b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

III vieta – B.Matiukaitė, IV b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
M.Bumbliauskis, A.Grudytė, B.Matiukaitė pakviesti į respublikinį etapą

Rajoninė geografijos
olimpiada „Mano gaublys“

18

I vieta – M.Bumbliauskis, I b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
I vieta – H.Viktoravičius, II c kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
I vieta – A.Grudytė, III a kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

II vieta – J.Šakys, III b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
II vieta – D.Šližys, IV e kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
III vieta – L.Bručas, I f kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
III vieta – B.Petkus, II b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

II vieta – A.Šiušaitė, III a kl. (mokyt. A.Širvinskienė)
III vieta – G.Dargytė, IV b kl. (mokyt. A.Širvinskienė)

Informacinės technologijos

Rajoninė informatikos 
olimpiada

4

I vieta – J.Kaminskas, II e kl. (mokyt. S.Kažukalovas)

I vieta – B.Budrys, III b kl. (mokyt. S.Kažukalovas)

I vieta – K.Keršis, IV e kl. (mokyt. L.Katarskienė)

J.Kaminskas, B.Budrys, K.Keršis pakviesti į šalies atrankinį turą

Rajono 8–9 klasių IT
olimpiada
5

I vieta – M.Vainauskis, I a kl. (mokyt. S.Kažukalovas)

II vieta – L.Ališauskaitė, I e kl. (mokyt. L.Katarskienė) III vieta – L.Raizgys, I a kl. (mokyt. L.Katarskienė)

Teatras

Rajoninis meninio
skaitymo konkursas

6

I vieta – literatūrinė kompozicija (R.Jagminas, III b kl., A.Kontutytė, IV b kl., I.Lapkus, IV b kl., B.Matiukaitė, IV b kl., I.Pudžiuvelytė, IV b kl., mokyt. Ž.Nagienė)

III vieta – A.Kontutytė, IV b kl. (mokyt. Ž.Nagienė) Literatūrinė kompozicija pakviesta į regioninį etapą

Dailė

Rajoninė dailės
olimpiada

13

III vieta – D.Budrys, II a kl. (mokyt. I.Muturė)

III vieta – G.Kazakauskaitė, III d kl. (mokyt. A.Mažeikienė)
III vieta – A.Ruibytė, IV c kl. (mokyt. A.Mažeikienė)

III vieta – K.Sokaitė, IV e kl. (mokyt. A.Mažeikienė)

Technologijos

Rajoninė technologijų
olimpiada

3

I vieta – G.Inauskaitė, I a kl. (mokyt. R.Zederštremienė) I vieta – L.Jasmontaitė, III b kl. (mokyt. I.Muturė)

II vieta – S.Cibulskaitė, III c kl. (mokyt. I.Muturė)

Kūno kultūra

Rajono netradicinės
sportinės trikovės
varžybos
„Jėga, valia, ištvermė“

6

I vieta – komanda: S.Mickevičiūtė (I a), K.Firsovaitė (I b), G.Strikauskytė (II a), E.Mažrimas (II a), E. Žukauskas (II b), A .Skutulas (II d) (mokyt. A.Skaivydienė, L.Ligeikis)

Lietuvos mokyklų
žaidynių šaškių varžybos

4

I vieta – komanda: B.Adomavičius (III b), J.Pranauskis (III d), I.Rogožina (III d), A.Šetkus (IV d) (mokyt. A.Skaivydienė)

Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų
varžybos

4

I vieta – komanda: R.Endriulis (I d), Rafael Guerrero Gedutis (I e), S.Čepulytė (II d), V.Gricius (III a) (mokyt.

A.Skaivydienė)

Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio varžybos

8

II vieta – vaikinų komanda: O.Ozolas (I a), P.Remeika (I a), R.Zaramba (I a), G.Kvedaras (I b), M.Budrikis (I d), M.Martinkus (I e), D.Diržininkas (I f), T.Vasylevas (II c),

(mokyt. L.Ligeikis)

Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybos

7

II vieta – merginų komanda: J.Jokšaitė (II a), G.Strikauskytė (II a), R.Baltrušaitytė (II b), R.Tolosaitė (II b), S.Čepulytė (II d), L.Juozepavičiūtė (II e), V.Gludžinskaitė (III d) (mokyt.

A.Skaivydienė)

Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybos

9

III vieta – vaikinų komanda: D.Diržininkas (I f), N.Daumantas (I f), I.Šiaulys (II a), P.Statkus (II b), M.Tiškus (II b), E.Lietuvnikas (II c), M.Norvaišas (II d), A.Skutulas (II d),

A.Jakutis (II e) (mokyt. L.Ligeikis)

Regioniniai, zoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

 

Informacinės 
technologijos

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ”Bebras”

3

II vieta – J.Šakys, III b kl. (mokyt. S.Kažukalovas) 
II vieta – M.Griciūtė, IV c kl. (mokyt. S.Kažukalovas)

Programavimo varžybos ”Programavimo dirbtuvės ’18”

3

I vieta – komanda (B.Budrys, III b kl., K.Keršis, IV e kl., B.Montvydas, IV e kl., mokyt. L.Katarskienė, S.Kažukalovas)

Ekonomika

Regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada

11

II vieta – J.Kaminskas, II e kl. (mokyt. R.Skrodenytė)
III vieta – M.Griciūtė, IV c kl. (mokyt. R.Skrodenytė)
J.Kaminskas, I.Lapkus, M.Griciūtė, A.Milieška pakviesti į respublikinį etapą

Teatras

Regioninis meninio skaitymo konkursas

4

I vieta – literatūrinė kompozicija (R.Jagminas, III b kl., A.Kontutytė, IV b kl., I.Lapkus, IV b kl., B.Matiukaitė, IV b kl., I.Pudžiuvelytė, IV b kl., mokyt. Ž.Nagienė)

Literatūrinė kompozicija pakviesta į respublikinį etapą

Jaunieji šauliai

Žemaitijos šaulių 8– osios rinktinės stovykla „Praeities

stiprybė ateičiai“

 

II vieta – gimnazijos jaunųjų šaulių būrys, mokyt. R.Skrodenytė

Žemaitijos šaulių 8– osios rinktinės

jaunųjų šaulių kombinuotos šaudymo varžybos

„Nepriklausomybės taurė 2019“

 

II vieta – gimnazijos jaunųjų šaulių būrys, mokyt. R.Skrodenytė

Žemaitijos šaulių 8– osios rinktinės jaunųjų šaulių žaidynės

8

I vieta – S.Paulauskaitė, III c kl. (mokyt. R.Skrodenytė)
II vieta – R.Gabalis, I c kl. (mokyt. R.Skrodenytė)

III vieta – R.Gabalis, I c kl. (mokyt. R. Skrodenytė)

III vieta – gimnazijos jaunųjų šaulių būrio komanda (R.Gabalis, I c kl., N.Meškys, I c kl., J.Kužminskas, I d kl., S.Paulauskaitė, III c kl., K.Sekstinš, III c kl., V.Bobkovaitė, IV c kl., M.Griciūtė, IV c kl., K.Juodeikytė, IV c kl., mokyt. R. Skrodenytė)

Respublikiniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Filosofija

Respublikinė filosofijos olimpiada

2

I vieta – I.Lapkus, IV b kl. (mokyt. R.Dirginčienė)

I.Lapkus pakviestas dalyvauti atrankoje į Tarptautinę filosofijos olimpiadą

Etika

Respublikinis etikos

konkursas 9–10 klasių mokiniams

2

III vieta – D.Rudokas, II c kl. (mokyt. R.Dirginčienė)

Lietuvių k.

Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

2

II vieta – G.Intaitė, II e kl. (mokyt. K.Kleinauskaitė) 
III vieta – K.Narkutė, IV b kl. (mokyt. G.Valantienė)

Fizika

Respublikinė fizikos

olimpiada

4

Pagyrimo raštas – J.Kaminskas, II e kl. (mokyt.

G.Meinorienė)

Fizikos čempionatas

13

III vieta – J.Kaminskas, II e kl. (mokyt. G.Meinorienė)

Prof. K.Baršausko

fizikos konkursas

12

I vieta – J.Kaminskas, II e kl. (mokyt. G.Meinorienė)

Biologija

Respublikinė biologijos olimpiada

1

II vieta – D.Samulionis, IV b kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė)
D. Samulionis pakviestas dalyvauti atrankoje į Tarptautinę biologijos olimpiadą

Rašinių konkursas DNR dienai

paminėti

3

R. Jagminas (III b kl.), I.Pudžiuvelytė (IV b kl.) tapo nacionalinio etapo laimėtojais

Ekonomika

Respublikinė ekonomikos

olimpiada

3

Pagyrimo raštas – I. Lapkus, IV b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)

Technologijos

Respublikinė technologijų

olimpiada

2

I vieta – L. Jasmontaitė, III b kl. (mokyt. I.Muturė)

Geografija

Konkursas ”Mano

žemėlapis Lietuvai”

1

III vieta – M. Vainauskis, I a kl. (mokyt. R.Skrodenytė)

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

Moksleivių rašinių konkursas ”Mūsų

teisės, mūsų laisvės, mūsų Europa.

Kokius įsivaizduoji ateities

europoiečius?”

1

I vieta ir pagrindinis prizas (kelionė į ET apdovanojimų ceremoniją Strasbūre) – I. Lapkus, IV b kl.

Anglų kalba

Projektas– konkursas ”Kalbų kengūra”

3

”Oranžinės Kengūros diplomas” – J .Zelba, III a kl. (mokyt. D. Petrikienė)

”Oranžinės Kengūros” diplomas – G. Stankus, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)

Vertimų ir iliustarcijų

konkursas “Tavo žvilgsnis”

18

Vertimų iš anglų kalbos į lietuvių kalbą laureatai: S.Mickevičiūtė, I a kl. (mokyt. D.Petrikienė) K.Augustytė, I d kl. (mokyt. R.Pudžaitytė) A.Sungailaitė, I d kl. (mokyt. R.Pudžaitytė) J.U.Kerdivar, I f kl. (mokyt. J.Stelingienė) G.Intaitė, II e kl. (mokyt. J.Stelingienė) U.Paulauskaitė, III a kl. (mokyt. O.Černauskienė) E.Radzytė, IV d kl. (mokyt. J.Stelingienė)

Iliustracijų laureatai:

G.Špokauskaitė, I d kl. (R.Pudžaitytė) A.Kairytė, I f kl. (mokyt. J.Stelingienė)

Rusų kalba

Projektas– konkursas ”Kalbų

kengūra”

3

”Auksinės Kengūros diplomas” – I.Rogožina, III d kl. (mokyt. I.Liubavičienė)

Vokiečių kalba

Projektas– konkursas ”Kalbų kengūra”

6

”Auksinės Kengūros diplomas” – K.Kukštaitė, II a kl. (mokyt. Z.Gedrimienė)

”Sidabrinės Kengūros” diplomas – K.Augustytė, I d kl. (mokyt. L.Končiuvienė)

Vertimų ir iliustarcijų

konkursas “Tavo žvilgsnis”

1

Vertimų iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą laureatė G.Sadauskaitė, II c kl. (mokyt. L.Končiuvienė)

Technologijos

Mugė–konkursas

„Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“

4

Nominacija „Estetiškiausia komanda“ – A.Sungailaitė, I d kl., A.Borisova, I e kl. (mokyt. R.Zederštremienė)

Šokis

Linijinių solo ir šokių komandų varžybos–festivalis
„Linedance LT Vilniaus taurė 2019“

 

I vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (merginų grupė) (mokyt. S. Gargasienė)

I vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (merginų grupė) (mokyt. S. Gargasienė)

II vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (jaunimo grupė) (mokyt. S. Gargasienė)

Lietuvos profesinio

mokymo įstaigų ir

bendrojo ugdymo

mokyklų

šiuolaikinių šokių

kolektyvų

festivalis–konkursas

„Griausmas 2019“

 

I vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (jaunimo grupė) (mokyt. S. Gargasienė

Respublikinis

kultūros ir švietimo

įstaigų šokių

kolektyvų

festivalis–konkursas

„Šokių šokas 2019“

 

I vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (jaunimo grupė) (mokyt. S. Gargasienė)

II vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (merginų grupė) (mokyt. S. Gargasienė)

Linijinių solo ir

šokių komandų

varžybos–festivalis

„Žemaitijos taurė

2019“

 

I vieta – šokių kolektyvas “Džesi“ (merginų grupė) (mokyt. S. Gargasienė)

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35