Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose, pasiektus laimėjimus 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Projektas, gautos lėšos ar kita parama

Kada vykdomas

Projekto koordinatoriai (kokios institucijos projektas)

Dalyvavimo projekte tikslai

Įtaka ugdymo procesui

1.

Ekologinis projektas „Mes rūšiuojame“.

Gautos lėšos panaudojamos ugdymo procesui

2022-2023 m. m.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, VšĮ „Žaliasis taška“ Mokyti bendruomenę tinkamai rūšiuoti atliekas. Projekto metu siekiama mokyti rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekas bei nemaišyti jų su buitinėmis atliekomis.  Ugdomas sąmoningas požiūris į pavojingų atliekų rūšiavimą. Mokiniai ugdosi gebėjimus ir įpročius rūšiuoti atliekas, plačiau sužino apie elektroninių ir panašių atliekų pavojingumą gamtai.

2.

DofE pozityvios lyderystės programa

 

2022-2023 m. m.

LMNSC

Ugdyti vertybes, skatinti mokinius išsikelti tikslus ir jų siekti įgūdžių, savanorystės, aktyvios veiklos srityse, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti. Padeda jaunuoliams geriau pažinti save, atrasti savo talentus, ugdytis gyvenimui ir karjerai reikalingus įgūdžius. Aktyvi ir sąmoninga asmenybė geriau mokosi, yra motyvuota ir laimingesnė.

3.

Projektas „Atminties kelias“, skirtas Lietuvos žydų genocido dienai 2022-09-23 Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Atstatyti istorinį teisingumą, prisiminti tuos, kurie gyveno mūsų mieste ir aplinkiniuose miesteliuose.
Siekiama, kad mokiniai suvoktų Holokausto mastą tiek Lietuvoje, tiek nacių okupuotoje Europoje.
Aplankytos masinės žydų žūties vietos, einant pėsčiomis kelią, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės. Pagarbos, tolerancijos, empatijos ugdymas. 

4.

Projektas „We remember“, skirtas tarptautinei Holokausto aukų dienai

2023-01-27

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Priminti jauniems žmonėms Holokausto pasekmes. Prisiminti ir pagerbti 6 milijonus Holokausto metu žuvusių pasaulio žydų. Ugdosi pagarbą kiekvienos tautos, kiekvienos rasės žmogui, suvokia kiekvieno unikalumą, vertingumą. Geriau supranta vieni kitus, šiltesni santykiai bendruomenėje.

5.

Respublikinis vertimų konkursas – projektas „Tavo žvilgsnis“

2023 m. sausio mėn.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Suteikti mokiniams galimybę praktiškai pritaikyti turimas žinias – tiek gimtosios, tiek užsienio kalbų, gerinti vertimo įgūdžius. Pritaiko turimas žinias atlikdami praktines užduotis, patobulina užsienio ir gimtosios kalbos, vertimo, tapymo įgūdžius.

6.

Respublikinis kalbų konkursas - projektas „Kalbų Kengūra“

2023 m. vasario mėn.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos centras Gerinti užsienio kalbų įgūdžius. Mokiniai patobulina anglų, rusų, vokiečių kalbų žinias ir bendrąsias kompetencijas.

7.

Tarptautinis Erasmus+ programos (KA122) projektas „esafer generation Z“ 

2022-2023 m.m.
(baigėsi 
2023-07-01) 

Švietimo mainų paramos fondas Švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti. Pažangi, besimokanti, atvira ir tolerantiška kitoms kultūroms, nuolat tobulinanti mokymo(si) procesą, naudojanti naujausias technologijas mokyklos bendruomenė. Padidėjusi mokinių motyvacija mokytis, patobulinti kalbų ir kitų mokomųjų dalykų įgūdžiai.

8.

Respublikinis projektas „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“ (MEPA)

2022-2023 m. m.

Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje Skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje. Geriau susipažino, kaip veikia ES. Patobulino viešojo kalbėjimo, komandinio darbo, renginių organizavimo ir vedimo gebėjimus.

9.

XXXI tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ 

2023-01-08

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene Siekiama pagerbti 1991 m. žuvusius už Lietuvos Laisvę, skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei kovoje už jos Laisvę ir Nepriklausomybę.  Skiepijama meilė ir pilietinė pareiga Tėvynei. Ugdoma ištvermė ir mokinių sąmoningas požiūris į fizinį aktyvumą. 

10.

Projektas „Praeities stiprybė dabarčiai“

2022-2023 m. m.

Krašto apsaugos ir Kultūros ministerijos bei Vilniaus universitetas Ugdyti mokinių pilietiškumą ir istorinę savimonę, skatinti savo gyvenamosios aplinkos (krašto) Laisvės kovų paveldo pažinimą, domėjimąsi Lietuvos gynybos sistema. Skatinti domėjimąsi savo krašto Laisvės istorija ir ją menančiais materialiais ir nematerialias objektais bei Lietuvos valstybės istoriniu palikimu. Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus. Pasirinkta tema, susijusia su Lietuvos laisvės kovų, Lietuvos valstybingumo istorija, mokiniai sukurė filmą „Mano sūnėnas – išgelbėtas berniukas“ (filmas buvo įvertintas II vieta). Mokiniai geriau pažino savo krašto kovų paveldą, stiprino pilietinį tapatumą, kūrybiškumą.

11.

Erasmus+ projektas ,,Aš esu valstybė“ 
Apmokėtos kelionės į Vilnių ir Strasbūrą.

2022-2023 m. m.

Asociacija „Mažeikių gatvės gimnastai“ kartu su Savivaldybės jaunimo koordinatoriumi, jaunimo organizacijomis Tikslai – stiprinti pažintines, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijos. Mokinių mokymasis debatuoti, socialinio teatro, kaip pilietinės pozicijos išraiškos – pažinimas, praktinis pritaikymas.   Patobulintos viešojo kalbėjimo kompetencija. Mokiniai stiprino pilietinį tapatumą, kūrybiškumą.

12.

Projektas ,,Daugiau istorijos – dėmesys įvairovei“. 
Lėšos buvo skiriamos edukacinėms projektinėms išvykoms, projektinėms stovykloms. Autorinės sutarties lėšos skirtos projekto koordinatorei Daivai Narmontienei. 

2023 m. kovas –lapkritis

Signatarų namai – Lietuvos nacionalinis muziejus, 
VšĮ ,,Švietimo tyrimų ir inovacijų institutas“
Projekto tikslas – parengti įvairiapusiam kultūriniam Lietuvos istorijos pažinimui skirtą pagalbinę metodinę atmintinę Lietuvos istorijos mokytojams ir muziejų edukatoriams, kuri taptų gairėmis istorijos pamokų ir muziejų edukacinių veiklų formatui, atviram daugiaperspektyvaus paveldo pažinimui, lokaliai istorijai, objektyviam šaltinių/tekstų/medijų informacijos vertinimui.

 

13.

Programa „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklos (9-12 kl. mokiniams)“.
Gauta 800 eurų.

Nuo 2022-08 mėn.

Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“  Ugdyti praktinio verslumo įgūdžius Didėja mokinių finansinis raštingumas, verslumo komptencija.

14.

Projektas „Tolerancijos diena“

2022-11-16

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Išmokti gerbti skirtingas nuomones ir įsitikinimus. Didėja tolerancija klasės draugams, mokytojams, šeimos nariams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.45 – 11.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35