Erasmus+

Svetainė

http://filmerasmus.weebly.com/

Dalyviai

 1. Vaatsa pagrindinė mokykla (Estija) — koordinuojanti mokykla. Mokykla yra devynmetė, joje mokosi 111 mokinių (nuo 7 iki 16 metų ). Mokykla jau 10 metų dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Projekto koordinatorė — anglų kalbos mokytoja Anneli Tumanski.
 2. Tychy Gustaw Morcinek vidurinė-profesinė mokykla Nr. 1 (Lenkija). Tai mokykla, apimanti 3 sektorius: pagrindinį, vidurinį ir profesinį. Mokinių amžius nuo 13 iki 20 metų. Mokykloje mokosi 1000 mokinių, dirba 70 mokytojų. Mokykla yra dalyvavusi 2 tarptautiniuose projektuose. Projekto mokykloje koordinatorė – Anna Chowaniec, anglų kalbos mokytoja.
 3. I. C. Paolo Borsellino vidurinė mokykla (Italija). Mokykloje 30 procentų mokinių – migrantai iš Afrikos, Kosovo ir Bangladešo. Mokykla 10 metų aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Projekto mokykloje koordinatorius — Rocco Spano, anglų kalbos mokytojas.
 4. Mažeikių Gabijos gimnazija (Lietuva). Mokykla rašo įvairius tarptautinius projektus nuo 2009 metų. Šie metai buvo sėkmingi, nes institucija gavo finansavimą ir galimybę bendradarbiauti su kitomis mokyklomis kaip lygiavertė partnerė. Mokykloje mokosi 571 mokinys, dirba 50 mokytojų. Projekto koordinatorė mokykloje – Renata Valantinienė, anglų kalbos mokytoja.
 5. Resende vidurinė mokykla (Portugalija). Mokykloje mokosi 1500 mokinių nuo 3 iki 18 metų. Mokykla yra dalyvavusi įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Projekto mokykloje koordinatorė — Paula Lobao, anglų mokytoja.

Projekte dalyvaujančios mokyklos pasirinktos atsižvelgiant į miesto, kuriame mokykla yra, dydį (pasirinktos iš nedidelių miestų ar kaimo vietovių) ir tam tikrus socialinius aspektus (šiose vietovėse gyvena nemažai socialiai remtinų šeimų, emigrantų).

Projekte galės dalyvauti visi bendruomenės nariai.

Aktualumas

Kodėl pasirinkta tokia projekto tema?

Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks dėstymas vienodas, nuobodus. Iki šiol labai daug mokytojų iš esmės stengiasi mokiniams suteikti kuo daugiau informacijos. Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Šiandienos mokyklai turi rūpėti ugdyti visapusišką žmogų, o ne tik perteikti jam žinias.

Tema „Filmai“ yra universali, nes apima daug įvairių veiklos sričių ir mokomųjų dalykų: gimtąją kalbą, užsienio kalbas, fiziką, chemiją, matematiką, muziką, dailę, technologijas ir aktyviai įtraukia įvairaus amžiaus mokinius. Projekto tema integruota į mokomuosius dalykus tam, kad ugdymo veikla taptų patrauklesnė ir įdomesnė mokiniui, taip pat suteiktų kiekvienam mokiniui daugiau mokymosi motyvacijos ir noro tobulėti įvairiose srityse.

Tikslai

 • Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją mokytis technologijas, gimtąją kalbą, užsienio kalbas, tiksliuosius mokslus, istoriją, menus ir kt.
 • Suteikti žinių, kaip kurti ir publikuoti darbus, supažindinti su autoriaus teisėmis.
 • Išmokyti, naudojant skirtingus metodus ir priemones, kurti filmus (taip pat muziką, specialius efektus, garso takelį, šviesos efektus ir kt.).
 • Taikyti inovatyvius mokymo metodus pamokose naudojant modernias technologijas.
 • Formuoti teigiamą požiūrį į kitas tautas ir kultūras.
 • Sieti teorinį darbą mokykloje su praktine veikla gyvenime.
 • Tobulinti mokytojų profesinę kvalifikaciją.
 • Gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene ir mokinių tėvais.
 • Skatinti bendradarbiavimą su įvairiomis vietinėmis įmonėmis (technologijų ir filmų kūrimo kompanijomis, televizija).

Rezultatai

 • Patobulintos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.
 • Ugdymo procese taikomi nauji modernūs mokymo(si) metodai.
 • Kūrybingumo lavinimas ir kitų kultūrų pažinimas.

Konkretūs projekto darbai:

 • Sukurtas projekto tinklapis (Weebly, Blogger puslapiai).
 • Sukurtas Etwinning projektas.
 • Sukurtos įvairios apklausos projekte numatytomis temomis (Google formos arba Monkeysurvey).
 • Apklausų rezultatų pateikimas naudojant Prezi, Padlet, Google Presentation.
 • Sukurtas tinklapis, kuriame pateikta metodinė medžiaga, susijusi su filmo kūryba (myhistro.com arba timeline.com), pateikti klausimai viktorinai (Jeopardylabs.com, Kahoot, Socrative ir kt.).
 • Paruošta metodinė medžiaga: įvairūs klausimynai, stalo žaidimai, viktorinos.
 • Sukurti filmai apie įvykusius susitikimus.
 • Sukurti mokomieji filmai, kurie gali būti pritaikomi ugdymo procese.
 • Sukurtas filmas apie personažą, keliaujantį po dalyvaujančias projekte šalis.

Projekto veikla

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35