Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2019-2020 m. m.)

Rajoniniai

Dalykas/sritis Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Laimėjimai
Filosofija Filosofijos olimpiados
I turas
7 N. Gedvilaitė (IV b kl.) pakviesta į respublikinį turą (mokyt. R. Dirginčienė)
Etika

Etikos konkursas
„Moralinės dilemos“
9–10 klasių mokiniams

4 I. Narmontaitė (I b kl.), P. Milinkauskaitė (II c kl.) pateko į II turą (mokyt. R. Dirginčienė)
Lietuvių k. Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9 I vieta – S. Mickevičiūtė, II a kl (mokyt. O. Černauskienė)
I vieta – M. Urbonaitė, IV b kl. (mokyt. G. Valantienė)
III vieta – G. Intaitė, III e kl. (mokyt. K. Kleinauskaitė) S. Mickevičiūtė, M. Urbonaitė pakviestos į respublikinį etapą
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 1 Laureatė - G.Čiužaitė, IV b kl. (mokyt. S. Ragulienė)
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 (I-II gimn.) klasių mokinių dailyraščio konkursas 2 II vieta – E. Rozgaitė, II f kl. (mokyt. G. Valantienė)
Anglų kalba Rajoninė anglų kalbos
olimpiada (11 kl.)
8 II vieta – A. Švažas, III a kl. (mokyt. J. Daugelė)
III vieta – J. Jančauskas, III a kl. (mokyt. R. Valantinienė)
III vieta – M. Dapšytė, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
III vieta – J. Bakanaitė, III c kl. (mokyt. J. Daugelė)
A. Švažas pakviestas į respublikinį etapą
Rajoninis anglų kalbos
konkursas (9–10 kl.)
8 I vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
M. Bumbliauskis pakviestas į respublikinį etapą
Rusų kalba Rajoninė rusų kalbos
olimpiada
6 II vieta – A. Kryvosheieva, II f kl. (mokyt. G. Sarakauskienė)
III vieta – A. Yekymova–Jonkauskytė (mokyt. A. Ragainienė)

 

Matematika

Rajoninė matematikos
olimpiada
20 I vieta – I. Zino, II f kl. (mokyt. V. Vorienė)
I vieta – B. Budrys, IV b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
I vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – J. Šakinis, I e kl. (mokyt. B. Platakienė)
II vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. V. Vorienė)
II vieta – I. Pocius, III d kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – R. Lemežis, IV b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
III vieta – P. Petrauskas, II b kl. (mokyt. B. Platakienė)
R. Jagminas pakviestas į respublikinį etapą
Matematikos konkursas
KENGŪRA
13 I vieta – H. Viktoravičius, III c kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
I vieta – G. Stankus, IV b kl. (mokyt. V. Vorienė)
II vieta – I. Beinoras, I f kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – J. Jauga, I f kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – R. Zaramba, II b kl. (mokyt. V. Vorienė)
III vieta – P. Statkus, III b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
III vieta – I. Daukontas, III c kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
III vieta – J. Šakys, IV b kl. (mokyt L. Prialgauskienė)
Fizika Rajoninė fizikų
olimpiada
22 I vieta – N. Stauskas, I b kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
I vieta – I. Zino, II f kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
I vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I vieta – R. Lemežis, IV b kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – G. Brilius, I a kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – B. Gross, I a kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – R. Endrulis, II d kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
II vieta – V. Gricius, IV a kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – I. Pocius, III d kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – B. Budrys, IV b kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – J. Šakys, IV b kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I. Zino, J. Kaminskas, R. Lemežis, V. Gricius pakviesti į respublikinį etapą
Chemija Rajoninė chemijos
olimpiada
13 I vieta – V. Radvila, I d kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
II vieta – G. O Malley, I f kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
II vieta – A. Kairytė, II f kl. (mokyt. I. Nutautienė)
II vieta – M. Dapšytė, III b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – G. Zarambaitė, III b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. I. Nutautienė) 
III vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. I. Nutautienė)
Biologija Rajoninė biologijos
olimpiada
19 II vieta – P. Mažulis, II a kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – A. Sungailaitė, II d kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – G. Intaitė, III e kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta – Gabriele OMalley, If kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė)
III vieta – A. Gydraitė, II d kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
III vieta – M. Dapšytė, III b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta – G. Sadauskaitė, IIIc kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta – L.Juozepavičiūtė, IIIe kl.(mokyt.V.Dambrauskaitė)
III vieta – G. Banevičiūtė, IVa kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
Istorija Rajoninė istorijos
olimpiada
15 I vieta – M. Vainauskis, II a kl. (mokyt. A. Šiaulys)
I vieta – H. Viktoravičius, III c kl. (mokyt. S. Sovienė)
I vieta – A. Šiušaitė, IV a kl. (mokyt. V. Valančienė)
II vieta – V. Radvila, I d kl. (mokyt. V. Valančienė)
II vieta – G. Taškūnaitė, II f kl. (mokyt. V. Valančienė)
II vieta – V. Jurkus, III e kl. (mokyt. S. Sovienė)
II vieta – S. Jonauskytė, IV c kl. (mokyt. V. Valančienė)
III vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. A. Šiaulys)
III vieta – P. Antanavičius, IV b kl. (mokyt. V. Valančienė)
H. Viktoravičius, A. Šiušaitė pakviesti į respublikinį etapą
Geografija Rajoninė geografijos
olimpiada
10 II vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
A. Grudytė pakviesta į respublikinį etapą
Rajoninė geografijos
olimpiada „Mano gaublys“
15 I vieta – R. Zaramba, II b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – A. Sribalius, I b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
II vieta – N. Stauskas, I b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
II vieta – V. Radvila, I d kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – K. Mažrimaitė, I e kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – G. Banevičiūtė, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
II vieta – V. Gricius, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
Informacinės  technologijos  Rajoninė informatikos
olimpiada
4 I vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
I vieta – B. Budrys, IV b kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
III vieta – R. Endrulis, II d kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
J. Kaminskas, B. Budrys pakviesti į šalies atrankinį turą
Teatras Rajoninis meninio
skaitymo konkursas
6 II vieta – B. Petkus, III c kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
III vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
Literatūrinė kompozicija (J. Jančauskas, III a kl., A. Kristinaitis, III a kl., B. Petkus, III b kl., H. Viktoravičius, III c kl., G. Čiužaitė, IV a kl., R. Jagminas, IV b kl., mokyt. Ž. Nagienė) pakviesta į regioninį etapą
Dailė Rajoninė dailės
olimpiada
22 I vieta – J. U. Kerdivar, II f kl (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – M. Lukšaitė, III d kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – G. Kazakauskaitė, IV d kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – D. Jonauskytė, I d kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – D. Noreikytė, I f kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – G. Sadauskaitė, III c kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
Muzika Vaikų ir mokinių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ 4 Duetas (A. Šiušaitė, IV a kl., P. Antanavičius, IV b kl, mokyt. R. Rekeltienė) pateko į regioninį etapą
Technologijos Rajoninė technologijų 
olimpiada
3 I vieta – U. Tarasaitytė, I a kl. (mokyt. I. Muturė) 
II vieta – E. Bubliauskaitė, II f kl. (mokyt. R. Zederštremienė)
III vieta – S. Gintvainytė, I f kl. (mokyt. I.Muturė)
U. Tarasaitytė pakviesta į respublikinį etapą
Fizinis ugdymas Lietuvos mokyklų
žaidynių šachmatų varžybos
4 I vieta – komanda: V. Pociūtė, I c kl., R. Endrulis, II d kl., R. Guerrero Gedutis, II e kl., V.Gricius, IV a kl., mokyt. R. Kirvelaitienė)
Lietuvos mokyklų
žaidynių tinklinio varžybos
7 II vieta – merginų komanda: I. Balionytė, I b kl., A. Škultinaitė, I f kl., G. Ambromavičiūtė, II a kl., R. Baltutytė, II a kl., A. Pačerinskytė, II b kl., E. Rozgaitė, II f kl., R.Baltrušaitytė III b kl., mokyt. A.Skaivydienė)
Lietuvos mokyklų
žaidynių tinklinio varžybos
7 I vieta – vaikinų komanda: P. Remeika, II a kl., G. Kvedaras, II b kl., N. Daumantas, II f kl., D. Diržininkas, II f kl., T. Grudys, II f kl., I. Mitras, II f kl., I. Daukontas, III c kl., mokyt. L. Ligeikis)

Regioniniai, zoniniai

Dalykas/sritis Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Laimėjimai
Informacinės technologijos Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ 3 II vieta – J. Šakys, IV b kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
Ekonomika Regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada 7 II vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
III vieta – R. Burnickas, II e kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
III vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
M. Bumbliauskis pakviestas į respublikinį etapą
Teatras Regioninis meninio skaitymo konkursas 4 I vieta – literatūrinė kompozicija (J. Jančauskas, III a kl., A. Kristinaitis, III a kl., B. Petkus, III b kl., H. Viktoravičius, III c kl., G. Čiužaitė, IV a kl., R. Jagminas, IV b kl., mokyt. Ž. Nagienė)
Literatūrinė kompozicija pakviesta į respublikinį etapą

Respublikiniai

Dalykas/sritis Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Laimėjimai
Etika Etikos konkursas
„Moralinės dilemos“
9–10 klasių mokiniams
2 II vieta – P. Milinkauskaitė, II c kl. (mokyt. R. Dirginčienė)
Fizika Fizikos čempionatas 15 III vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
Biologija Rašinių konkursas
DNR dienai paminėti
1 R. Jagminas, IV b kl. tapo nacionalinio etapo laimėtoju
Astronomija Respublikinė ekonomikos
olimpiada
1 Pagyrimo raštas – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
Anglų kalba Projektaskonkursas
„Kalbų kengūra”
6 „Auksinės Kengūros diplomas“ – G. O Malley, I f kl. (mokyt. M. Stančikienė)
„Auksinės Kengūros diplomas“ – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė) „Sidabrinės Kengūros diplomas“ – T. Vitkevičius, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė) „Oranžinės Kengūros diplomas“ – N. Budrys, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
Vertimų ir iliustarcijų
konkursas „Tavo žvilgsnis“
18

Vertimų iš anglų kalbos į lietuvių kalbą laureatai:
G. Bačiulytė, I a kl. (mokyt. R. Valantinienė)
M. Poškutė, I d kl. (mokyt. D. Petrikienė)
T. Vitkevičius, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė) U. Paulauskaitė, IV a kl. (mokyt. O. Černauskienė)
Iliustracijų laureatai:
D. Jonauskytė, I d kl (mokyt. D. Petrikienė)
G. Špokauskaitė, II d kl. (mokyt. R. Pudžaitytė)

Rusų kalba Vertimų ir iliustarcijų
konkursas „Tavo žvilgsnis“
2 Vertimų iš rusų kalbos į lietuvių kalbą laureatė M. Poškutė, I d kl. (mokyt. A. Ragainienė)
Vokiečių kalba Projektas konkursas
„Kalbų kengūra“
2 „Auksinės Kengūros diplomas“ – K.Kukštaitė, III a kl. (mokyt. L. Končiuvienė)

Tarptautiniai

Dalykas/sritis Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Laimėjimai
Fizika Europos fizikos
olimpiada
1 Pagyrimo raštas – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
Atnaujinta: 2024-07-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35