Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2020-2021 m. m.)

Rajoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Lietuvių kalba

Rajoninė lietuvių kalbos

ir literatūros olimpiada

11

I vieta – G. Intaitė, IV e kl. (mokyt. K. Kleinauskaitė)
II vieta – A. Fuks, II f kl. (mokyt. N. Viršilienė)
II vieta – S. Mickevičiūtė, III a kl (mokyt. O. Černauskienė)
III vieta – B. Jagminaitė, I a kl. (mokyt. G. Valantienė)
III vieta – U. Sutkevičiūtė, I f kl. (mokyt. N. Viršilienė)
III vieta – A. V. Tarvydaitė, II f kl. (mokyt. N. Viršilienė)
G. Intaitė pakviesta į respublikinį etapą

Anglų kalba

Rajoninė anglų kalbos

olimpiada (11 kl.)

8

I vieta – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
II vieta – A. Sungailaitė, III a kl. (mokyt. D. Petrikienė)
M. Bumbliauskis ir A. Sungailaitė pakviesti į respublikinį etapą

Rajoninis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

9

II vieta – R. Norbutas, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
III vieta – J. Mažrimaitė, I d kl. (mokyt. M. Stančikienė)
R. Norbutas pakviestas į respublikinį etapą

Rusų kalba

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

5

I vieta – V. Pociūtė, II c kl. (mokyt. G. Sarakauskienė)
II vieta – A. Kryvosheieva, III d kl. (mokyt. G.Sarakauskienė)
III vieta – D. Rojūtė, III b kl. (mokyt. A. Ragainienė)
V. Pociūtė pakviesta į respublikinį etapą

Matematika

Rajoninė matematikos

olimpiada

21

I vieta – U. Sutkevičiūtė, I f kl. (B. Platakienė)
I vieta – I. Zino, III d kl. (mokyt. V. Vorienė)
I vieta – J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – B. Jagminaitė, I a kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – T. Matiukas, I a kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
II vieta – I. Pocius, IV d kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
III vieta – G. Ščuckytė, I a kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)
III vieta – A. Sribalius, II b kl. (mokyt. B. Platakienė)
III vieta – N. Stauskas, II b kl. (mokyt. B. Platakienė)
III vieta – J. Šakinis, II e kl. (mokyt. R. Čejauskienė)
III vieta – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. V. Vorienė)
J. Kaminskas pakviestas į respublikinį etapą

Fizika

Rajoninė fizikų

olimpiada

22

I vieta – P. Daraška, I b kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I vieta – G. Brilius, II a kl. (mokyt. G. Meinorienė)
I vieta – I. Zino, III d kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
I vieta - J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – B. Jagminaitė, I a kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – J. Bakanaitė, IV c kl. (mokyt. G. Meinorienė)
II vieta – I. Pocius, IV d kl. (mokyt. G. Meinorienė)
III vieta – A. Lukšas, II f kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
III vieta – R. Burnickas, III e kl. (mokyt. A. Jonaitienė)
J. Kaminskas pakviestas į respublikinį etapą

Chemija

Rajoninė chemijos

olimpiada

14

I vieta – U. Sutkevičiūtė, I f kl. (mokyt. I. Nutautienė)
II vieta – V. Staniūtė, I e kl. (mokyt. I. Nutautienė) 
II vieta – V. Radvila, II d kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
II vieta – M. Bucius, IV c kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – N. Žiulpaitė, I b kl. (mokyt. I. Nutautienė) 
III vieta – I. Beinoras, II f kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)
III vieta – M. Dapšytė, IV b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė)

Biologija

Rajoninė biologijos

olimpiada

20

II vieta – P. Daraška, I b kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – U. Žiaugaitė, I c kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – U. Sutkevičiūtė, I f kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)
II vieta – G. Taškūnaitė, III d kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – M. Dapšytė, IV b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – G. Zarambaitė, IV b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – G. Sadauskaitė, IV c kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė)
II vieta – L. Juozepavičiūtė, IVe kl (mokyt. V. Dambrauskaitė)
III vieta – E. Vilkauskaitė, I f kl. (mokyt. P. Bugnevičienė)

Istorija

Rajoninė istorijos

olimpiada

22

I vieta – M. Vainauskis, III a kl. (mokyt. A. Šiaulys)
II vieta – S. Mickevičiūtė, III a kl. (mokyt. V. Valančienė)
II vieta – G. Taškūnaitė, III d kl. (mokyt. V. Valančienė)
II vieta – K. Kukštaitė, IV a kl. (mokyt. V. Valančienė)
III vieta – D. Bružas, I a kl. (mokyt. S. Sovienė)
III vieta – A. Nicytė, II f kl. (mokyt. V. Valančienė)
III vieta – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. A. Šiaulys)
III vieta – V. Jurkus, IV e kl. (mokyt. S. Sovienė)
M. Vainauskis pakviestas į respublikinį etapą

Europos egzaminas

10

V. Radvila, II d kl., I. Beinoras, II f kl., M. Vainauskis, III a kl., pakviesti į finalinį etapą

Konkursas „Ką žinai apie

Lietuvos kariuomenę“

3

Rokas Gabalis, III c kl., pakviestas į finalinį etapą

Geografija

Rajoninė geografijos

olimpiada

8

II vieta – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – P. Daraška, I b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – R. Zaramba, III b kl.(mokyt. A. Širvinskienė)
M. Bumbliauskis ir P. Daraška pakviesti į respublikinį etapą

Rajoninė geografijos

olimpiada „Mano gaublys“

13

II vieta – A. Sribalius, II b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
II vieta – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
III vieta – N. Stauskas, II b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)

Informacinės technologijos

Rajoninė informatikos

olimpiada

3

I vieta – J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
III vieta – R. Endrulis, III d kl. (mokyt. S. Kažukalovas)
J. Kaminskas pakviestas į šalies etapo atrankinį turą ir baigiamąją dalį

Teatras

Rajoninis meninio

skaitymo konkursas

3

I vieta – H. Viktoravičius, IV c kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
II vieta – L. A. Nagytė, I a kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
III vieta – P. Daraška, I b kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
H. Viktoravičius ir L. A. Nagytė pakviesti į regioninį etapą

Dailė

Rajoninė dailės

olimpiada

14

I vieta – S. Gintvainytė, II f kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – J. U. Kerdivar, III d kl (mokyt. A. Mažeikienė)
II vieta – L. Juozepavičiūtė, IV e kl. (mokyt. A. Mažeikienė) 
III vieta – K. Vaičiūtė, I b kl. (mokyt. E. Baravykaitė)
III vieta – U. Udalovaitė, II a kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – D. Jonauskytė, II d kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – G. Sadauskaitė, IV c kl. (mokyt. A. Mažeikienė)
III vieta – M. Lukšaitė, IV d kl. (mokyt. A. Mažeikienė)

Technologijos

Rajoninė technologijų

olimpiada

4

I vieta – K. Lementauskas, I a kl. (mokyt. E. Baravykaitė)
III vieta – L. Balsytė, II f kl. (mokyt. E. Baravykaitė)
III vieta – I. Pranauskis, III c kl. (mokyt. R. Zederštremienė)
K. Lementauskas pakviestas į respublikinį etapą

Regioniniai, zoniniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių

skaičius

Laimėjimai

Ekonomika

Regioninė ekonomikos

ir verslo olimpiada

3

II vieta – R. Burnickas, III e kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
III vieta – A. Sribalius, II b kl. (mokyt. R. Skrodenytė)
R. Burnickas pakviestas į respublikinį etapą

Teatras

Regioninis meninio

skaitymo konkursas

4

II vieta – L. A. Nagytė, I a kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
III vieta – H. Viktoravičius, IV c kl. (mokyt. Ž. Nagienė)
L. A. Nagytė pakviesta į respublikinį etapą

Respublikiniai

Dalykas/sritis

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Laimėjimai

Matematika

Respublikinė matematikos

olimpiada

1

III vieta – J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. L. Prialgauskienė)

Fizika

Respublikinė fizikos

olimpiada

1

III vieta – J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
Pakviestas dalyvauti atrankoje į tarptautinę fizikos olimpiadą

Fizikos čempionatas

15

II vieta – J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. G. Meinorienė)

Istorija

Respublikinė istorijos olimpiada

1

III vieta – H. Viktoravičius, IV c kl. (mokyt. S. Sovienė)

Geografija

Respublikinė geografijos olimpiada

1

III vieta – M. Bumbliauskis, III bkl. (mokyt. A. Širvinskienė)
Pakviestas dalyvauti atrankoje į Europos šalių geografijos olimpiadą

Astronomija

Respublikinė ekonomikos olimpiada

1

II vieta – J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
Pakviestas dalyvauti atrankoje į tarptautinę astronomijos olimpiadą

Teatras

Respublikinis meninio skaitymo konkursas

1

III vieta – L. A. Nagytė, I a kl. (mokyt. Ž. Nagienė)

Anglų kalba

Projektas-konkursas „Kalbų kengūra”

8

„Auksinės Kengūros diplomas“ – U. Žiaugaitė, I c kl. (mokyt. O. Černauskienė)
„Auksinės Kengūros diplomas“ – R. Norbutas, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
„Auksinės Kengūros diplomas“ – A. Sribalius, II b kl. (mokyt. J. Daugelė)
„Auksinės Kengūros diplomas“ – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
„Sidabrinės Kengūros diplomas“ – T. Vitkevičius, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)

Vokiečių kalba

Vertimų ir iliustarcijų konkursas „Tavo žvilgsnis“

1 Vertimų iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą laureatas P. Daraška, I b kl. (mokyt. L. Končiuvienė)

Tarptautiniai

Dalykas/sritis Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Laimėjimai
Fizika

Tarptautinė fizikos olimpiada

1 Bronzos medalis – J. Kaminskas, IV e kl. (mokyt. G. Meinorienė)
Geografija

Europos šalių geografijos olimpiada

1 Sidabro medalis – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)

Pasaulinė geografijos olimpiada

1 Bronzos medalis – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. A. Širvinskienė)
Anglų kalba

Vertimų konkursas „Juvenes Translatores“

5 Pagyrimo raštas – G. Grikštaitė, III a kl. (mokyt. R. Valantinienė)
Pagyrimo raštas – M. Bumbliauskis, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė)
Atnaujinta: 2024-05-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35