Mokytojai


 

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Elektroninis paštas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Nijolė Viršilienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė nijole.virsiliene@mzkgabija.lt
Saulė Ragulienė Lietuvių kalbos mokytoja, IVd kl. kuratorė Mokytoja metodininkė saule.raguliene@mzkgabija.lt
Orinta Černauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė orinta.cernauskiene@mzkgabija.lt
Kristina Kleinauskaitė-Mališauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė kristina.kleinauskaite@mzkgabija.lt
Gitana Kovalenko Lietuvių kalbos mokytoja, IVc kl. kuratorė Mokytoja metodininkė gitana.kovalenko@mzkgabija.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Monika Stančikienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja monika.stancikiene@mzkgabija.lt
Renata Valantinienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė renata.valantiniene@mzkgabija.lt
Raimonda Pudžaitytė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja raimonda.pudzaityte@mzkgabija.lt
Jolanta Daugelė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė jolanta.daugele@mzkgabija.lt
Irena Barkauskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė irena.barkauskiene@mzkgabija.lt
Judita Stelingienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja judita.stelingiene@mzkgabija.lt
Loreta Končiuvienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė loreta.konciuviene@mzkgabija.lt
Zina Gedrimienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė zina.gedrimiene@mzkgabija.lt
Alma Ragainienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja

alma.ragainiene@mzkgabija.lt

Gintarė Sarakauskienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja gintare.sarakauskiene@mzkgabija.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Liuda Braslauskienė Matematikos mokytoja  Mokytoja metodininkė liuda.braslauskiene@mzkgabija.lt
Vida Vorienė Matematikos mokytoja  Mokytoja ekspertė vida.voriene@mzkgabija.lt
Inesa Durčaitė Matematikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja inesa.durcaite@mzkgabija.lt
Birutė Platakienė Matematikos mokytoja, IIIa kl. kuratorė Mokytoja metodininkė birute.platakiene@mzkgabija.lt
Rasa Čejauskienė Matematikos, ekonomikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja rasa.cejauskiene@mzkgabija.lt
Laima Prialgauskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė laima.prialgauskiene@mzkgabija.lt
Sigitas Kažukalovas Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas sigitas.kazukalovas@mzkgabija.lt
Lina Katarskienė

Informacinių technologijų mokytoja
Matematikos mokytoja 

Mokytoja metodininkė
Vyresnioji mokytoja

lina.katarskiene@mzkgabija.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Audronė Jonaitienė Fizikos mokytoja  Mokytoja metodininkė audrone.jonaitiene@mzkgabija.lt
Genovaitė Meinorienė Fizikos mokytoja, IIIe kl. kuratorė Mokytoja ekspertė genovaite.meinoriene@mzkgabija.lt
Ilona Nutautienė Chemijos mokytoja  Mokytoja metodininkė ilona.nutautiene@mzkgabija.lt
Laimutė Sakalauskienė Chemijos mokytoja  Mokytoja metodininkė laimute.sakalauskiene@mzkgabija.lt
Palma Bugnevičienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė palma.bugneviciene@mzkgabija.lt
Virginija Dambrauskaitė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė virginija.dambrauskaite@mzkgabija.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Regina Dirginčienė Etikos mokytoja  Mokytoja ekspertė regina.dirginciene@mzkgabija.lt
Arūnas Raudonius Tikybos, gyvenimo įgūdžių mokytojas Vyresnysis mokytojas arunas.raudonius@mzkgabija.lt
Rima Skrodenytė Geografijos, ekonomikos mokytoja Mokytoja metodininkė rima.skrodenyte@mzkgabija.lt
Aldona Širvinskienė Geografijos mokytoja, IIIc kl. kuratorė Mokytoja metodininkė aldona.sirvinskiene@mzkgabija.lt
Vida Valančienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė vida.valanciene@mzkgabija.lt
Daiva Narmontienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja, IIId kl. kuratorė Mokytoja metodininkė daiva.narmontiene@mzkgabija.lt
Antanas Šiaulys Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas Mokytojas metodininkas antanas.siaulys@mzkgabija.lt

Menų ir sporto mokytojai

Živilė Nagienė Teatro mokytoja Vyresnioji mokytoja zivile.nagiene@mzkgabija.lt
Rima Rekeltienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė rima.rekeltiene@mzkgabija.lt
Simona Gargasienė Šokio mokytoja, IVb kl. kuratorė Mokytoja ekspertė simona.gargasiene@mzkgabija.lt
Audronė Mažeikienė Dailės, grafinio dizaino, fotografijos mokytoja  Mokytoja ekspertė audrone.mazeikiene@mzkgabija.lt
Ingrida Muturė

Technologijų mokytoja,
Dailės, braižybos mokytoja, IVa kl. kuratorė

Mokytoja ekspertė
Mokytoja metodininkė

ingrida.muture@mzkgabija.lt
Evelina Ališauskienė

Technologijų mokytoja, 
Dailės mokytoja (laikinai nedirba)

Mokytoja

evelina.alisauskiene@mzkgabija.lt
Rasuolė Zederštremienė Technologijų, turizmo ir mitybos, žmogaus saugos mokytoja  Mokytoja metodininkė rasuole.zederstremiene@mzkgabija.lt
Aušra Skaivydienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė ausra.skaivydiene@mzkgabija.lt
Renata Kirvelaitienė Fizinio ugdymo mokytoja, IIIb kl. kuratorė Mokytoja metodininkė renata.kirvelaitiene@mzkgabija.lt
Linas Ligeikis Fizinio ugdymo mokytojas, IVe kl. kuratorius Mokytojas metodininkas linas.ligeikis@mzkgabija.lt

Klasių kuratoriai

Ugnė Januševičiūtė I klasių kuratorė   ugne.januseviciute@mzkgabija.lt
Viktorija Mačienė II klasių kuratorė   viktorija.maciene@mzkgabija.lt
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.45 – 11.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35