Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mažeikių Gabijos gimnazijos nuostatai 2023-11-17 09:51:33 5.88 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-04-13 09:48:28 524.19 KB
Tvarkų aprašai
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:02 369.37 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:02 929.45 KB
Vidaus kontrolės politika 2024-03-19 15:25:44 6.17 MB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:02 601.79 KB
COVID-19 viruso valdymo tvarka 2024-03-18 10:46:03 377.26 KB
Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2024-03-18 10:46:03 214.43 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 3.08 MB
III—IV klasių individualaus ugdymo keitimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 829.7 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 948.21 KB
Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 546.83 KB
Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 392.31 KB
Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų planavimo, vykdymo ir rezultatų skelbimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 2.57 MB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 377.85 KB
Smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarka 2024-03-18 10:46:03 270.16 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 253.55 KB
Taisyklės
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2024-03-18 10:42:32 224.23 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-03-18 10:42:32 19.02 MB
Finansų kontrolės taisyklės 2024-03-18 10:42:32 3.37 MB
Bibliotekos tvarkos taisyklės 2024-03-18 10:42:32 212.9 KB
Priėmimas į gimnaziją
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2023-04-13 09:54:03 192.54 KB
Prašymai
Prašymas į I klasę 2023-11-07 11:23:58 14.34 KB
Prašymas į II klasę 2023-11-07 11:24:17 14.28 KB
Prašymas į III klasę 2023-11-07 11:24:38 14.26 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 m. gimnazijos veiklos planas 2023-11-13 10:57:57 408.8 KB
Mažeikių Gabijos gimnazijos 2023-2025 metų strateginis planas 2023-11-17 09:56:39 10.9 MB
Pareigybių sąrašas 373.65 KB
Mėnesio veiklos planas
Renginių planas 2024 gegužė 2024-05-06 13:22:35 1.82 MB
Veiklos ataskaitos
2023 m. gimnazijos veiklos plano vykdymo ataskaita 2024-04-22 10:39:38 7.53 MB
2022 m. gimnazijos veiklos plano vykdymo ataskaita 2024-04-22 10:39:38 6.79 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita
Gimnazijos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-05 15:13:05 4.2 MB
Kiti dokumentai
Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio Mažeikių Gabijos gimnazijoje, 2024 m. veiklos planas 2024-02-27 16:22:57 528.58 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-06 09:57:33 17.55 MB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-06 09:57:33 2.78 MB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-06 09:57:33 3.07 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-06 09:57:33 3.11 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-15 11:58:50 20.22 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-15 10:32:03 834.18 KB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-15 10:32:03 844.83 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-15 11:59:08 615.47 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-05 12:03:32 1.96 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-05 12:03:32 790.01 KB
2021 I ketvirtis veiklos ataskaita 2023-03-09 16:59:25 790.01 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 1.56 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 682.15 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 490.4 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 462.19 KB
2019 m.
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:41 122.21 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:41 728.66 KB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:41 734.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys 7.94 MB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys 2024-02-12 12:31:51 5.31 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys 2024-02-12 12:31:51 9.34 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys 2024-02-12 12:31:51 6.37 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys 2024-02-12 12:31:51 4.47 MB
2022 m.
2022 m. III ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys 2023-01-05 09:36:20 834.18 KB
2022 m. II ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys 2023-01-05 09:36:28 844.83 KB
2022 m. I ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys 2023-01-05 09:36:38 615.47 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Valgiaraštis 2023-11-09 08:55:13 4.9 MB
Dokumentai
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-04-13 15:28:22 163.99 KB
Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2024-03-18 10:46:03 214.43 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 15:31:09 75.5 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio Mažeikių Gabijos gimnazijoje, 2024 m. veiklos planas 2024-02-27 16:22:57 528.58 KB
Socialinis pedagogas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:02 369.37 KB
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-18 10:46:03 253.55 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2023-04-13 10:56:47 4.89 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023-11-17 10:01:40 3.66 MB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimo organizatoriaus skyrimo 2023-04-13 10:58:47 122.21 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-04-13 15:31:45 18.54 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2023-04-13 15:35:33 3.04 MB
Gimnazijos privatumo politika 2023-04-13 15:36:42 2.11 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-13 15:37:04 4.24 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. II pusmečio konsultacinių pamokų tvarkaraštis 2024-02-01 15:02:56 205.41 KB
Olimpiadų grafikas 2024 m. 2023-12-28 11:36:52 397.69 KB
2023–2024 mokslo metų PUPP tvarkaraštis 2023-11-07 10:40:41 377.97 KB
2023–2024 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis 2023-11-07 10:43:51 245.41 KB
Sveikata Atnaujinta Dydis
Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio Mažeikių Gabijos gimnazijoje, 2024 m. veiklos planas 2024-02-27 16:22:57 528.58 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Būtina, privaloma, draudžiama 2023-01-05 12:04:48 277.66 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos tvarkos taisyklės 2024-03-18 10:42:32 212.9 KB