Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mažeikių Gabijos gimnazijos nuostatai 2023-03-09 16:05:53 1.49 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-04-13 09:48:28 524.19 KB
Tvarkų aprašai
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023-04-13 09:48:54 293.68 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:49:09 929.45 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:49:19 601.79 KB
COVID-19 viruso valdymo tvarka 2023-01-05 16:20:08 377.26 KB
Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2023-04-13 09:51:36 1.79 MB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:51:49 339.45 KB
III—IV klasių individualaus ugdymo keitimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:52:02 155.99 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarkos aprašas 2023-04-13 09:52:21 183.32 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2023-04-13 09:52:43 1 MB
Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas 2023-04-13 09:52:55 715.43 KB
Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų planavimo, vykdymo ir rezultatų skelbimo tvarkos aprašas 2023-04-13 10:01:21 482.31 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-04-13 10:01:44 140.87 KB
Priedas apie kalbos ir matematikos pažymius 2023-01-05 16:20:08 205.62 KB
Smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarka 2023-04-13 09:53:12 270.16 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:53:25 253.55 KB
Taisyklės
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2023-04-13 09:53:37 653.76 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2022-01-30 13:01:53 191.36 KB
Bibliotekos tvarkos taisyklės 2023-04-13 09:46:07 814.47 KB
Priėmimas į gimnaziją
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2023-04-13 09:54:03 192.54 KB
Prašymai
Prašymas į I klasę 2023-03-09 16:23:52 12.64 KB
Prašymas į II klasę 2023-03-09 16:24:19 12.55 KB
Prašymas į III klasę 2023-03-09 16:24:40 12.54 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2022 m. gimnazijos veiklos planas 2023-04-13 10:49:24 406.14 KB
Mažeikių Gabijos gimnazijos 2023-2025 metų strateginis planas 2023-02-27 10:26:06 10.9 MB
Mėnesio veiklos planas
Renginių planas 2023 rugsėjis 2023-09-07 16:49:36 159.26 KB
Renginių planas 2023 rugpjūtis 2023-09-07 16:49:36 420 KB
Renginių planas 2023 birželis 2023-09-07 16:49:36 1.65 MB
Renginių planas 2023 gegužė 2023-09-07 16:49:36 1.72 MB
Renginių planas 2023 balandis 2023-09-07 16:49:36 1.77 MB
Renginių planas 2023 kovas 2023-09-07 16:49:36 1.71 MB
Renginių planas 2023 vasaris 2023-09-07 16:49:36 1.86 MB
Renginių planas 2023 sausis 2023-09-07 16:49:36 1.5 MB
Veiklos ataskaitos
2021 m. gimnazijos veiklos plano vykdymo ataskaita 2023-04-13 10:35:29 1.76 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita
Gimnazijos vadovo 2022 metų veiklos ataskaita 2023-04-13 10:39:57 4.7 MB
Kiti dokumentai
Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio Mažeikių Gabijos gimnazijoje, 2023 m. veiklos planas 2023-03-09 12:07:20 2.82 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-30 12:36:22 834.18 KB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-30 12:36:22 844.83 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-30 12:36:22 615.47 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-05 12:03:32 1.96 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-05 12:03:32 790.01 KB
2021 I ketvirtis veiklos ataskaita 2023-03-09 16:59:25 790.01 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 1.56 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 682.15 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 490.4 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:56 462.19 KB
2019 m.
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:41 122.21 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:41 728.66 KB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-01 19:18:41 734.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. III ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys 2023-01-05 09:36:20 834.18 KB
2022 m. II ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys 2023-01-05 09:36:28 844.83 KB
2022 m. I ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys 2023-01-05 09:36:38 615.47 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Valgiaraštis 2023-04-13 15:29:09 1.31 MB
Dokumentai
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-04-13 15:28:22 163.99 KB
Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2023-04-13 09:51:36 1.79 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 15:31:09 75.5 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio Mažeikių Gabijos gimnazijoje, 2023 m. veiklos planas 2023-03-09 12:07:20 2.82 MB
Socialinis pedagogas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023-04-13 09:48:54 293.68 KB
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-13 09:53:25 253.55 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2023-04-13 10:56:47 4.89 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023-04-13 10:57:41 764.54 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimo organizatoriaus skyrimo 2023-04-13 10:58:47 122.21 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-04-13 15:31:45 18.54 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2023-04-13 15:35:33 3.04 MB
Gimnazijos privatumo politika 2023-04-13 15:36:42 2.11 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-13 15:37:04 4.24 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. II pusmečio konsultacinių pamokų tvarkaraštis 2023-04-13 15:41:44 204.34 KB
Olimpiadų grafikas 2023 m. 2023-04-13 15:47:34 266.11 KB
2022–2023 mokslo metų PUPP tvarkaraštis 2023-04-13 15:53:01 206.69 KB
2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis 2023-04-13 15:55:31 235.64 KB
Sveikata Atnaujinta Dydis
Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio Mažeikių Gabijos gimnazijoje, 2023 m. veiklos planas 2023-03-09 12:07:20 2.82 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Būtina, privaloma, draudžiama 2023-01-05 12:04:48 277.66 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos tvarkos taisyklės 2023-04-13 09:46:07 814.47 KB