Mokytojai


 

Mokytojų sąrašas 2022-2023 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Nijolė Viršilienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Saulė Ragulienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IIIa kl. kuratorė
Orinta Černauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IVb kl. kuratorė
Kristina Kleinauskaitė-Mališauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Gitana Kovalenko Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IIIc kl. kuratorė

Užsienio kalbų mokytojai

Monika Stančikienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja -
Renata Valantinienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Raimonda Pudžaitytė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja -
Jolanta Daugelė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Irena Barkauskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Judita Stelingienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja -
Loreta Končiuvienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Zina Gedrimienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Alma Ragainienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja

-

Gintarė Sarakauskienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja -

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Liuda Braslauskienė Matematikos mokytoja  Mokytoja metodininkė -
Vida Vorienė Matematikos mokytoja  Mokytoja ekspertė -
Inesa Durčaitė Matematikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja -
Birutė Platakienė Matematikos mokytoja  Mokytoja metodininkė IIa kl. kuratorė
Rasa Čejauskienė Matematikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja -
Laima Prialgauskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Sigitas Kažukalovas Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas -
Lina Katarskienė

Informacinių technologijų mokytoja
Matematikos mokytoja 

Mokytoja metodininkė
Vyresnioji mokytoja

IVd kl. kuratorė

Gamtos mokslų mokytojai

Audronė Jonaitienė Fizikos mokytoja  Mokytoja metodininkė -
Genovaitė Meinorienė Fizikos mokytoja  Mokytoja ekspertė IIe kl. kuratorė
Ilona Nutautienė Chemijos mokytoja  Mokytoja metodininkė IIf kl. kuratorė
Laimutė Sakalauskienė Chemijos mokytoja  Mokytoja metodininkė -
Palma Bugnevičienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Virginija Dambrauskaitė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė -

Socialinių mokslų mokytojai

Regina Dirginčienė Etikos mokytoja  Mokytoja ekspertė -
Arūnas Raudonius Tikybos mokytojas Vyresnysis mokytojas -
Rima Skrodenytė Geografijos, ekonomikos mokytoja Mokytoja metodininkė -
Aldona Širvinskienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė IVa kl. kuratorė
Vida Valančienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė -
Daiva Narmontienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė IId kl. kuratorė
Antanas Šiaulys Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas Mokytojas metodininkas IIc kl. kuratorius

Menų ir sporto mokytojai

Živilė Nagienė Teatro mokytoja Vyresnioji mokytoja -
Rima Rekeltienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė IVc kl. kuratorė
Simona Gargasienė Šokio mokytoja Mokytoja ekspertė IIIb kl. kuratorė
Audronė Mažeikienė Dailės, braižybos, grafinio dizaino, fotografijos mokytoja  Mokytoja ekspertė -
Ingrida Muturė

Technologijų mokytoja
Dailės, braižybos, taikomojo meno, amatų ir dizaino mokytoja

Mokytoja ekspertė
Mokytoja metodininkė

IIIa kl. kuratorė
Evelina Ališauskienė

Technologijų mokytoja
Dailės mokytoja

Mokytoja

-
Rasuolė Zederštremienė Technologijų, turizmo ir mitybos, žmogaus saugos mokytoja  Mokytoja metodininkė -
Aušra Skaivydienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė -
Renata Kirvelaitienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė IVe kl. kuratorė
Linas Ligeikis Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas IIIe kl. kuratorius
Dovydas Daubaris Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas IIb kl. kuratorius
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35