Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Vizija

Moderni ir atvira kaitai keturmetė gimnazija, kurioje vyrauja humaniški ir demokratiški bendruomenės narių santykiai, modernus ugdymo proceso organizavimas, geri intelektualiniai ir materialiniai resursai.

Misija

Ugdyti dorą, išsilavinusį, kritiškai ir atsakingai mąstantį, gebantį žinias taikyti praktikoje, mokantį prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės ir naujų europinių standartų, atvirą pasaulio vertybėms, bet išlaikantį tautinę, patriotinę savimonę Lietuvos pilietį.

Metinės veiklos tikslai ir uždaviniai (2022–2023 m. m.)

1. Efektyvinti vadovavimą mokymuisi.

1.1. Patenkinti mokymosi lūkesčius ir aktyvinti mokinių skatinimą.

2. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti kuo įvairesnių mokymosi patirčių ir jas tikslingai panaudoti.

2.1. Aktyvinti ugdymą mokyklos gyvenimu.

3. Aktyvinti mokymąsi be sienų.

3.1. Aktyvinti mokymąsi ne mokykloje.

4. Skatinti mokymąsi ir veikimą komandomis.

4.1. Skatinti veikimą kartu.

Atnaujinta: 2023-08-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35