Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Sonata Šakienė Vadovo pavaduotoja ugdymui
CV

Kab. Nr. Pavaduotojai ugdymui

II vadybinė kategorija

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (+370 443) 65 270

El. paštas Rašyti

Gimnazijoje vykdoma pagrindinio ugdymo antroji dalis pagal Pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų antroji dalis apima dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį.

Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus Pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo. Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35