Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose 2021–2022 m. m.

Eil. Nr.

Projektas, gautos lėšos ar kita parama

Kada vykdomas

Projekto koordinatoriai (kokios institucijos projektas)

Dalyvavimo projekte tikslai

Įtaka ugdymo procesui

1.

Ekologinis projektas „Mes rūšiuojame“

2021-2022 m. m.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, VšĮ „Žaliasis taška“

Mokyti bendruomenę tinkamai rūšiuoti atliekas. Projekto metu siekiama mokyti rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekas bei nemaišyti jų su buitinėmis atliekomis.

Ugdomas sąmoningas požiūris į pavojingų atliekų rūšiavimą. Mokiniai ugdosi gebėjimus ir įpročius rūšiuoti atliekas, plačiau sužino apie elektroninių ir panašių atliekų pavojingumą gamtai.

2.

DofE programa

 

 

2021-2022 m. m.

The Duke of Edinburgh's International Award Lietuva

Ugdyti vertybes, skatinti mokinius išsikelti tikslus ir jų siekti įgūdžių, savanorystės, aktyvios veiklos srityse, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti.

Padeda jaunuoliams geriau pažinti save, atrasti savo talentus, ugdytis gyvenimui ir karjerai reikalingus įgūdžius. Aktyvi ir sąmoninga asmenybė geriau mokosi, yra motyvuota ir laimingesnė.

3.

Projektas „Atminties kelias“, skirtas Lietuvos žydų genocido dienai

2021-09-23

Tarptautinė komisija nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

Atstatyti istorinį teisingumą, prisiminti tuos, kurie gyveno mūsų mieste ir aplinkiniuose miesteliuose.

Siekiama, kad mokiniai suvoktų Holokausto mastą tiek Lietuvoje, tiek nacių okupuotoje Europoje.

Aplankytos masinės žydų žūties vietos, einant pėsčiomis kelią, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės. Pagarbos, tolerancijos, empatijos ugdymas.

4.

Projektas „We remember“, skirtas tarptautinei Holokausto aukų dienai

2022-01-27

Tarptautinė komisija nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

Priminti jauniems žmonėms Holokausto pasekmes. Prisiminti ir pagerbti 6 milijonus Holokausto metu žuvusių pasaulio žydų.

Ugdosi pagarbą kiekvienos tautos, kiekvienos rasės žmogui, suvokia kiekvieno unikalumą, vertingumą. Geriau supranta vieni kitus, šiltesni santykiai bendruomenėje.

5.

Respublikinis vertimų konkursas – projektas „Tavo žvilgsnis“

2022 m. sausio mėn.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Suteikti mokiniams galimybę praktiškai pritaikyti turimas žinias – tiek gimtosios, tiek užsienio kalbų, gerinti vertimo įgūdžius.

Pritaiko turimas žinias atlikdami praktines užduotis, patobulina užsienio ir gimtosios kalbos, vertimo, tapymo įgūdžius.

6.

Respublikinis kalbų konkursas - projektas „Kalbų Kengūra“

2022 m. vasario mėn.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos centras

Gerinti užsienio kalbų įgūdžius.

Mokiniai patobulina anglų, rusų, vokiečių kalbų žinias ir bendrąsias kompetencijas.

7.

Tarptautinis vertimų konkursas-projektas „Juvenes Translatores“.

2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn.

EK Vertimo raštu generalinis direktoratas

Skatinti mokytis kalbų ir domėtis vertimų ypatumais bei specifika.

Padidėja mokymosi motyvacija, įgytas žinias mokiniai taiko praktiškai ugdymo procese.

8.

Tarptautinis Erasmus+ projektas „esafer generation Z online“

 

Nuo

2021-01-01

Švietimo mainų paramos fondas

Pažangi, besimokanti, nuolat tobulinanti mokymo(si) procesą, naudojanti naujausias technologijas, socialiai atsakinga supančiai aplinkai, atvira ir tolerantiška kitoms kultūroms mokyklos bendruomenė.

Padidėjusi mokinių motyvacija mokytis, patobulinti kalbų ir kitų mokomųjų dalykų įgūdžiai.

9.

Respublikinis projektas „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“ (MEPA).

2021-2022 m. m.

Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje

Skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Geriau susipažino, kaip veikia ES. Patobulino viešojo kalbėjimo, komandinio darbo, renginių organizavimo ir vedimo gebėjimus.

10.

XXX tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“

2022-01-08

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene

Siekiama pagerbti 1991 m. žuvusius už Lietuvos Laisvę, skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei kovoje už jos Laisvę ir Nepriklausomybę. Ugdyti ištvermę ir diegti mūsų šalies moksleivių sąmoningą požiūrį į fizinį aktyvumą.

Ugdoma pagarba žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Skiepijama meilė ir pilietinė pareiga Tėvynei kovoje už jos Laisvę ir Nepriklausomybę. Ugdoma ištvermė ir mokinių sąmoningas požiūris į fizinį aktyvumą.

11.

Projektas „Empowering Young Women for the Facture of Jobs“, „Pakelk savo ranką“, skirtas 13-19 metų moksleiviams

2021-11-26

„Lietuvos junior Achievement“ kartu su partneriais „Woment Go Tech“ organizacija

Asmeniniu pavyzdžiu įkvėpti mokinius (ir ypač merginas) drąsiai siekti karjeros technologijų srityje, ugdytis svarbiausias XXI amžiaus kompetencijas ir paskatinti dalyvauti AcceleratorX programoje – dar mokykloje kurti savo (galbūt technologinį) verslą – mokinių bendrovę.

Išgirstos sėkmės istorijos padeda planuoti savo karjeros kelią technologijų srityje, atskleidžia technologijų ir verslumo kompetencijų svarbą sėkmingai karjerai.

12.

Projektas „Praeities stiprybė dabarčiai. Surask, atskleisk, pažink, papasakok. Ką mums papasakojo vieno paminklo istorija.“

2021-2022 m. m.

Krašto apsaugos ir Kultūros ministerijos bei Vilniaus universitetas

Ugdyti mokinių pilietiškumą ir istorinę savimonę, skatinti savo gyvenamosios aplinkos (krašto) Laisvės kovų paveldo pažinimą, domėjimąsi Lietuvos gynybos sistema. Skatinti domėjimąsi savo krašto Laisvės istorija ir ją menančiais materialiais ir nematerialias objektais bei Lietuvos valstybės istoriniu palikimu. Supažindinti su neginkluoto pasipriešinimo būdais. Stiprinti bendruomeniškumą ir pilietinį tapatumą įvairiuose Lietuvos regionuose. Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus.

Pasirinkta tema, susijusia su Lietuvos laisvės kovų, Lietuvos valstybingumo istorija, mokiniai sukurė filmą „Mano senelis-rinktinės savanoris“. Finaliniame etape šis filmas pateko tarp dešimties geriausių darbų.

Filme pasakojama vieno paminklo istorija, vykusi Gaurylių kaime Girdvainio sodyboje, Mažeikių raj. Per 1949 m. gruodžio 28 d. šioje sodyboje surengtą pasalą žuvo partizanai.

Mokiniai pažino savo krašto kovų paveldą, stiprino pilietinį tapatumą, kūrybiškumą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35